sempozyum

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri;

  • Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu asli üyeliğine,
  • Felsefe Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz UNAT, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu asli üyeliğine,
  • Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri MADEN, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçilmiştir.

Kastamonu Üniversitesi olarak akademisyenlerimizi tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.