Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı güncellemesi ile ilgili toplantı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük’ün Başkanlığında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin katılımıyla 23 Mart 2021 tarihinde Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda yapıldı.

Yapılan toplantıda kontrol ortamı, risk değerlendirme, risk faaliyetleri, bilgi, iletişim ve izleme başlıkları altında değerlendirmelerde bulunularak, uyum eylem planının revizyonu tamamlandı.