Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen araştırma projelerinin yıllık değerlendirilmesinin yapıldığı ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili daire temsilcilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin, üniversitelerden ilgili akademisyenlerin, ilgili diğer kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katılımıyla 7 farklı uzmanlık bazında oluşturulan “Araştırma İhtisas Grupları Toplantısı” tamamlandı.

Üniversitemizden ormancılık ihtisaslaşma alanı ile ilgili hem jüri üyesi hem de proje danışmanı olarak 10 akademisyenin katıldığı toplantıya; Ormancılık Araştırma Enstitülerinden 200 araştırmacı personel, Üniversitelerden 200 Akademisyen, OGM uygulama birimlerinden 50 kişi, OGM Haricindeki Kurum ve Kuruluşlardan 15 kişi ve Sivil Toplum Örgütlerinden 5 kişi olmak üzere yaklaşık toplam 470 kişi katılım sağladı.

OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Koç’un açılış konuşmasıyla başlayan Türkiye Derneği Genel Başkanı Sayın Cafer Orhan, ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yerli, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Arif Karademir’in konuşmalarıyla devam etti.

Toplantı Orman Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Özkaya’nın konuşmalarıyla sona erdi.

Toplantıda; 36 adet yeni alınan proje, 29 adet sonuçlanan proje, 1 adet ara sonucu alınan proje ve 156 adet devam eden proje olmak üzere toplam 222 adet proje görüşüldü.