TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci sonuçlandı. Buna göre yürütücülüğünü Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özgür Öztürk ve Doç. Dr. Osman Gül’ün araştırma projeleri destek almaya hak kazandı.

Üniversitemiz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Gül’ün yürütücü olduğu  "Tahinin Faz Ayrımı Ve Depolama Stabilitesi Üzerine Farklı Yöntemlerle Modifiye Edilen Susam Posası Proteinlerinin Etkisi", Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Özgür Öztürk’ün yürütücü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Osman Çıçek, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurdane Yılmaz ve Doktora Öğrencisi Sedat Kurnaz’ın araştırmacı olarak yer aldığı "Parilen-C Tabanlı Esnek Piezoelektrik, Piezorezistif ve Kapasitif Dokunsal Sensörlerin Üretimi ve Karakterizasyonu" başlıklı projeleri desteklenmeye layık bulundu.

Kastamonu Üniversitesi olarak TÜBİTAK ARDEB Projeleri Destekleme Programı’nın 2020-1 döneminde önerilen 1001 projeleri kapsamında destek alan bütün akademisyenlerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.