aday ogrenci mobil

Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olarak seçilen Üniversitemiz, misyonu yerine getirme adına paydaşları ile işbirliği protokolleri imzalayarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile sürdürülen proje çalışmalarından biri olan defnenin ekonomiye kazandırılması projesi kapsamında Cide Orman İşletme Müdürlüğü Okçular Şefliğinde Kastamonu Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talip Çeter, Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürü Doç. Dr. Mahmut Gür, Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Topaçoğlu, Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er, Cide Orman İşletme Müdürü Erhan Korkmaz, İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri ve üretici köylülerle birlikte defne rehabilitasyon çalışmaları yapılacak yerlerde inceleme ve değerlendirmeler yaptı.

Bölgenin ekonomisine önemli gelir sağlanması, Ar-Ge çalışmalarının yapılması, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi hedeflenen kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin uygulamalı bir modeli gerçekleşeceği proje ile Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme ve en iyi uygulama örnekleri hakkında eğitimler verilirken, diğer taraftan Kastamonu Üniversitesi tarafından zamana bağlı olarak yaprak içeriğinin kimyasal analizleri laboratuvar ortamında belirlenecek ve nihai ürün noktasında çeşitliliğinin artırılması konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılacak.

Ayrıca defne sahasının rehabilite edilmesinde teknik uygulamalar konusunda akademik destek verilecek en yüksek servetin ve en kaliteli defne yaprağının elde edildiği yıllar tespit edilecek.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın bu konuda ki çalışmalara büyük destek verdiği Cide’deki Kapısuyu, Yenice ve Hacı Ahmet Köyü civarlarında 750 ha. büyüklüğünde bulunan sahada rehabilitasyonun 3 yıl içerisinde tamamlanması ve üretime geçilmesi planlanıyor. Sahanın tamamında yıllık 10 bin ton defne yaprağı üretimi hedefleniyor.

Yerel halktan en az 70 kişinin çalışması hedeflendiği proje kapsamında defnenin işlenmesi ve nihai ürüne dönüştürülmesinde yatırımcıların ürüne olan talebi dikkate alındığında bölgesel anlamda ekonomiye büyük katma değer sağlaması bekleniyor. Diğer taraftan, stratejik türlerden birisi olan dünyadaki en büyük defne yaprağı ihracatçısı olan ülkemizin bu çalışma ile bu konumunun daha da güçlenmesine destek olunacaktır.

Cide Orman işletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 3500 hektar defne sahası ile zamanla İnebolu ve Bozkurt’ta da benzer çalışmaların zamanla yapılması planlanıyor.

Projenin bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Son Haberler