Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi" sahasında ihtisaslaşan Üniversitemizce düzenlenecek olan ‘I. Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi E-Kongresi’ 25-27 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ormancılık merkezi olarak kabul edilen Kastamonu’ da düzenlenmesi planlanan fakat dünyada yaşanan pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirilecek olan ve teması “Ormancılıkta Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler” olarak belirlenen kongrede Orman Amenajmanı ve Planlama, Orman Botaniği, Orman Ekonomisi, Orman Entomolojisi ve Korunma, Orman Hasılatı ve Biyometri, Orman Transport, Jeodezi ve Fotogrametri, Orman Politikası ve Yönetimi, Havza Yönetimi, Silvikültür, Toprak ilmi ve Ekolojisi, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi, Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Orman Endüstri Makineleri ve İşletme, Odundışı Orman Ürünleri, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi konularıyla ilgili bildiriler sunulacak.

Ülkemizde ve Dünyada ormancılık çalışmaları ile ilgili önemli katkılar yapmak isteyen tüm ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz.

Kongre ile ilgili bilgilere http://infont2020.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.