Dünyada hızla gelişmekte olan helal turizm konusunda Türkiye’nin olması gereken seviyeye gelebilmesi ve büyüyen bu çok boyutlu faaliyetten hak ettiği payı alabilmesi amacıyla Üniversitemiz Turizm Fakültesi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) işbirliği ile 04-06 Nisan 2019 tarihinde Antalya Wome Deluxe Otelde 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi tertip edildi.

Programa Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Helal Akreditasyon Başkanı Zafer Soylu, Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkan Vekili Taner Aydın, Balıkesir Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Sakallı, Kazakistan Turizm Bakanlığı’ndan Prof. Dr. Nurlanova Botagoz, Özbekistan Turizm Bakanlığı’ndan Prof. Dr. Rakhmanov Azamjan, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkan Danışmanı Sadık Badak, Ürdün Başbakanlık Mahkemesi Direktörü Yahia Mahmoud Mohammad Ishan, Malezya İslami Turizm Merkezi Genel Direktörü Dato’ Sri Abdul Khanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı kıdemli uzman Faruk Çubukçu, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Dünya Turizm Örgütü ve İpek Yolu Bölüm Direktörü Mirtolib Mırzakhıdov, Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, Keyif Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yener Akar, Grand Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, Kaabareisen Yönetim Kurulu Başkanı Rızgar Osman, Helal Gezi Kurucusu Peril Cantürk Hepşen, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Temsilcisi Cem Tintin, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Kazakistan Temsilcisi Halilla Majanov; akademisyenler; kamu kurumları ve özel kuruluşlardan temsilciler ile talebeler iştirak etti.

Ülkemiz, Malezya, Bangladeş, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Kırgızistan, Kuveyt, Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Libya, İran, Kazakistan, Gambiya, Pakistan, Endonezya, Tunus, Hindistan, Ürdün, Mısır ve Sri Lanka’dan Ülkemize gelen 21 farklı ülkeden akademisyenler ve turizm uzmanları 114 tam metin bildirisiyle kongreye teşrif etti. Bütün tebliğler kongre bilim kurulunda gönüllü katkı sunan akademisyenler tarafından değerlendirildi ve kongrede sunulmaya hak kazandı. Kabul edilen tebliğlerin 30’u farklı üniversiteden olmak üzere 62’si de yurt içindeki üniversitelerden, 52 tebliğ ise yurt dışından 21 farklı ülkedeki 41 farklı üniversitelerden oluştu.

2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi’nin Yürütüme Kurulu Başkanı Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş açılışta yaptığı konuşmada Turizm Fakültemiz ve yapılan faaliyetlerden bahsederek şunları söyledi; “Türkiye’de şu anda Yükseköğretim Kurumumuz tarafından 10 tane ihtisas üniversitesi belirlendi. İhtisas olma yolunda ilerleyecek 10 üniversiteden bir tanesi Kastamonu Üniversitesi ve bizim üniversitemizde ‘doğa turizmi ve ormancılık’ konusunda ihtisaslaşan üniversitelerden bir tanesi oldu. Bu kapsamda da onlarca şu anda 120 ye yakın projeyi başlattık hepsi dört bir koldan üniversitemizin farklı bölümlerinde yürütülüyor. Helal turizm bu kongrede bütün boyutlarıyla ele alınacak. Öncelikle kavramın tanımının netleşmesini istiyoruz. İnsanların kafasında ve bunun altı bir takım şeylerle ve bilimsel verilerle doldurulur. Kongremize 62 yurt içinden 52 de yurt dışında bildiri ile katılım sağlanmış 21 farklı ülkeden katılımcılarımız var. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. İnşallah kongremiz hayırlara vesile olur. Hayırlı bir şekilde sonuçlanır. Tekrar teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. “ dedi.

Helal Akreditasyon Başkanı Zafer Soylu, Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkan Vekili Taner Aydın’da birer konuşma yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın kongrenin açılışında yaptığı konuşmada; “Tabi öncelikle şeref vermeniz bizi ziyadesi ile memnun etti. Birincisini tertip ettiğimiz Helal Turizm Kongresinde 15 ülkeden misafirlerimiz vardı. İkinci kongremizde 21 ülkeden misafirlerimiz şeref verdiler hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tebliğ olanlar bugün itibari ile bu kongremizde 24 ülkeden bildirilerini sunacak. İnşallah sizlerin eseri olan teknolojisi ile beraber helal turizm hususuna yeni gelişimler oluşacaktır. Hepimizin malumu olduğu üzere Helal Turizm konusu biz Müslümanlar için İslami kaidelere uygun oluşunu ifade ediyor. Helal konaklama işletmelerini talep ederek turizm faaliyetine iştirak eden gelir seviyesinde tabi artmış olduğunu görüyoruz. Hepimizin bildiği gibi 1,8 milyar Müslümanın hepsinin istediği şekilde tatil yapma hakkının bulunması lazım ve burada hizmet eden kuruluşların her şekilde her alanda her sahada kurulması ve faaliyet göstermesi lazım. Maalesef Avrupa’da bazı ülkeler birkaç yıldan beridir helal turizm hususunda bir takım çalışmalar yürütmektedir ve bizden evvel başlamışlardır. Müslüman olmayanların başlatmış olması bizim için acıdır. 2015 te İspanya’da ilk konferans yapılmıştır bu hususta Hırvatistan da helal turizm sertifikalama çalışmalarını yapan ilk ülkelerden olmuştur. İslam ülkelerinde bu sahada seçili faaliyetler yapılmaya başlandı ama daha sonra Türkiye’nin de bu pazarda söz sahibi olma bu alanda büyük önem arz etmektedir. Müslüman seyahat pazarının İslami seyahat pazarının ve turizm pazarının kıymeti için 2014 yılında 145 milyar dolar civarındadır ve 117 milyon Müslüman turist bütün seyahat ekonomisinin yüzde onunu teşkil etmektedir. 2020 yılı itibari ile 168 milyon Müslüman turistin ziyaret etmesi beklenmektedir ve yaklaşık 200 milyar dolarlık bu hususta bir maliyet ve bütçe beklenmektedir. Tahminler bu yöndedir. Tabi helal turizm pazarının toplam seyahatteki ekonomisinin yeri de 2020 de %11’ler civarında olacak diye beklenmektedir. Bu istenilen seviye midir? Elbette değildir çünkü dünya nüfusunun 3/1 i Müslümandır ve İslami turizminde bu manada en az %30’lara ulaşması gerekmektedir. Helal turizm Türkiye’nin turizm politikasını da dâhil edilmek mecburiyetindedir. Evvela tabi ki biz Türkiye’yi söylüyoruz. Hızla tekâmül eden bu sektörde Türkiye’nin büyük bir ilerleme kaydetmek zorundadır ve dünyadaki turizmde söz sahibi olacak ülkeler arasında yer almak mecburiyetindedir. Bu manada başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere icracı kuruluşlarımızın bir an evvel harekete geçirmesi mecburidir. Bizim için ve tabiki bütün İslam Ülkelerinde de aynı şekilde bu gelişmeleri beklemek mecburiyetindeyiz ve bugün Helal Akreditasyon Kurumumuzun kurulmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyoruz.

İslam Ülkelerinin arasında bu hususta bütün yönüyle birliğin sağlanması mecburidir. Bu faaliyet bütünlüğünün sağlanması bütün İslam ülkelerinde resmi kuruluşların kurulması ve tabi ki birbirine bağlı halline getirilmesi ve dernek gibi sivil kuruluşların aynı şekilde kurulup bir bütün haline getirilmesi gerekmektedir. İnşallah Helal Turizm Derneğimizde faaliyetlerini genişletir ve Dünya Helal Turizm Konfederasyonu haline gelir. Bunu da arzu ediyoruz. Bu manada merkez Türkiye’dir. İnşallah Bağdat’ta Şam’da her şey kurulur. Helal turizmin gelişmesi İslami nüfusun huzuru manasına da gelecektir o yüzden bu hususa çok ehemmiyet vermemiz gerekmektedir. Milletlerarası Helal Turizm Kongresine ilk defa 2017 yılında Üniversitemiz öncülüğünde hep birlikte yapmıştık. İkincisini de İnşallah yapıyoruz. Az evvel dediğim gibi o zaman 15 ülkeden değerli akademisyen misafirlerimiz vardı bugün 21 ülkeden misafirlerimiz var ve inşallah bu çoğalarak devam edecektir. Üçüncüsünü de inşallah yapacağız ama her şekilde ortaklarımızın çoğalmasını da arzu ederiz.

Kastamonu üniversitesi olarak ayrıca Türkiye’deki 10 ihtisas üniversitesinden birisiyiz. Ormancılık ve tabiat turizminde ihtisas üniversitesi olan tek üniversitede biziz. O manada inşallah bu faaliyetler çerçevesinde turizm bizim için çok önceliklidir. Dolayısıyla bütün paydaşlarımızla, bütün akademisyenlerimizle, bütün sivil ve resmi kuruluşlarımızla bu sahada rahatlıkla her türlü çalışma yapabiliriz. Yeter ki sizler bizimle beraber olun bizim de yapmayacağımız iş yoktur. Dünyada genel helal turizm payında turizm sektörü içerisinde birçok şeyi elbette herkes öncelikle kendi ülkesinde geliştirecektir. Bizimde hedefimiz zaten elbette bu alanda ön sıralardayız ve olmayı arz ediyoruz. Biz bütün İslam ülkelerinde inşallah turizm de lider olmaya gayret etmeyi düşünüyoruz. Hepimiz o manada çalışıyoruz. Bundan sonrasında inşallah sivil kuruluşlarımızın da daha tesirli hale gelmesi ile bütün İslam ülkelerinde Türkiye başta olmak üzere resmi kuruluşlarımızın daha iyi olacağız. Hepsi kuruluşunu tamamlamış olarak tekâmül ettiği takdirde yapamayacağımız işte yoktur. Akademisyenlerimize bu manada elbette de çok iş düşmektedir. Helal turizm teknolojisi size aittir yani akademisyenlerimize aittir. Bugün helal turizmin mucidi burada değil ama geçen ki kongremizde bulunmuştu. Sağ olsun, inşallah yakın zamanda yine olur ama sizin de kattığı değerlerle zaten helal turizm terim olarak ilk ortaya atıldığından beri gelişmektedir. Bugün ki kongremizde inşallah bu gelişmelere yeni fikirler ve yeni ufuklar açacaktır. Bu manada şimdiden sizlere çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız, değerli tebliğleriniz ve fikirleriniz için çok teşekkür ediyoruz ve tabi ki üçüncüsünün kararını da sizler vereceksiniz.

Bugün ev sahipliğimizi yapan Wome Deluxe Hotel’e çok teşekkür ediyoruz bize güzel bir imkânı takdim ettiler ve burada sizlerle beraber olma şerefine erdik. Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı ve öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız, idari ve akademik personelimiz ile lisans ve lisansüstü talebelerimiz bu işe gönül verdiler. Bugün ki hazırlıkların en büyük zahmetini onlar çektiler. Huzurlarınızda mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beraber tertip ettiğimiz Helal Akreditasyon Kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezimize çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası Helal Turizm Derneğimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bütün ülkelerde derneğimizin inşallah konfederasyon hazırlıklarını da bekliyoruz. Başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız yani kısa adıyla TİKA her manada maddi ve manevi bize destek verdi huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Kongre sporlarımızda Keyif Turizm Kongre&Organizasyon, Ramada Erciyes, islamitatilal.com, The Qasr Bodrum, Grand Özgür Termal, KaabaReisen Hac&Umre ve Helal Gezi teşekkür ediyoruz.

İnşallah bundan sonraki çalışmalarda da beraber olmayı ümit ederek ve kongremizin helal turizm sahasında çalışma yapacak akademisyenlerimize ve bu alanda hizmet eden sahadaki potansiyel yatırımcılara yeni ufuklar açılması temennisi ile hepinizi bir kere daha saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Teşriflerinizden ötürü ve katkılarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sağ olun var olun hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.     

2. Uluslararası Helal Turizm Kongresinde helal turizm konusunda çalışma yapan akademisyenler, turizm uzmanları, potansiyel müşteriler ve karar vericilerin bir araya geldiği ilmi oturumlar tertip edildi. Bu oturumlarda konuşmacı olarak yer alan Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkan Danışmanı Sadık Badak, Malezya İslami Turizm Merkezi Genel Direktörü Dato’ Sri Abdul Khanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kıdemli Uzman Faruk Çubukçu, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi, Dünya Turizm Örgütü ve İpek Yolu Bölüm Direktörü Mirtolib Mırzakhıdov, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi kıdemli araştırmacı Cem Tintin, Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkan Vekili Taner Aydın, Keyif Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yener Akar, Grand Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, KaabaReisen Yönetim Kurulu Başkanı Rızgar Osman, Helal Gezi Kurucusu Peril Cantürk Hepşen, Hindistan Kota Üniversitesinden Doç. Dr. Anukrati Sharma, İran Kerec Azad Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arash Eftekharı ve Araş. Gör. Esmaeil Mohammadı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bakyt Turdumambetov ve Dr. Öğr. Üyesi Azamat Maksüdünov, Kazakistan Turizm Bakanlığı’ndan Prof. Dr. Nurlanova Botagoz, Özbekistan Turizm Bakanlığı’ndan Prof. Dr. Rakhmanov Azamjan, Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mohamed Anwar Omar Din, Ürdün Başbakanlık Mahkemesi Direktörü Yahia Mahmoud Mohammad Ishan, Endonezya Bandung Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Alhilal Furqan, Libya Omar El Mokhtar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nasser Abdelkarim Aly Elghuzawany, Kazakistan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nden Khalilla Majanov, Fas Ibn Zohr Üniversitesi’nden Dr. Ilham Rharoubı kongreye aşağıda sıralanan hususlarda katkı sundu;

 • İşletmelerin ve akademisyenlerin bir ağ oluşturmasının sağlanması,
 • Helal turizmin tanıtım ve pazarlanmasında ortak iş birliği yapılması,
 • Yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, fikirlerin paylaşılması ve Müslüman seyahat piyasasına dair hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Helal turizm ürün ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde planlanması,
 • Müslüman turistlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Helal turizm pazarının tanıtılması, markalaşması ile ürün ve hizmetlerin pazarlanması,
 • Turizm işletmelerine, finans şirketlerine, sertifikasyon kurumlarına ve araştırmacılara büyüyen helâl turizm piyasasına dair bilgiler ve seyahat tahminleri sunulması.

Kongrede helal turizm potansiyeli, helal turizm standardizasyonu ve akredite çalışmaları başta olmak üzere birçok mevzu “Dünya’daki Helal Turizm Potansiyeli, Helal Gıda, Helal Turizm Algısı, Ziyaretçi Tatmini ve Tutumları, Helal Turizm Bakış Açısı, Helal Seyahat ve Dünyadaki Yeri, Helal Turizm Beklenti ve Şikâyetleri, Turizm Çeşitliliği, Helal Konsept Seyahat, Helal Turizme Bakış Açısı ve Tüketici Memnuniyeti, Zorluklar ve Fırsatlar, Helal Turizmde Dijital Medya ve Helal Turizm Üzerine Kavramsal İncelemeler” ana başlıklarında 21 ayrı ilmi oturumda sunuldu. Kongrede, üzerinde derinlemesine tartışılan mevzuların akabinde öneri olarak sunulan maddeler şöyledir;

 • Turizm Strateji Belgesi helal turizmin geliştirilmesi çerçevesinde revize edilmeli, tüm turizm türlerine göre helal turizm eylemleri belirlenmeli, güven tesisi için, standardizasyon ve belgelendirme çalışmalarının akreditasyonu sağlanmalı, hizmet personeli bu konuda eğitilmeli, hedef pazarlara yönelik etkin pazarlama faaliyetleri yapılmalıdır.
 • 2020 yılında seyahat edecek olan 180 milyon Müslüman turistin 98 milyonunun İslam ülkelerine seyahat edeceği ve yaklaşık 115 milyar ABD doları harcayacağı beklenmektedir. Bu pastadan alınacak payı arttırma doğrultusunda helâl turizm bir an önce bir turizm politikası olarak ele alınmalı ve Türkiye'nin 2023 vizyonuna uyarlanmalıdır.
 • Helal turizm altyapısının iyileştirilmesi ve bu alandaki alt ve üst yapıların zenginleştirilmesi, helal turizmin teşvik edilmesi ile helâl turizm ülkemizin en çok turist çeken turizm türlerinden biri olabilir.
 • İslami emir ve yasaklara uyularak yapılan turizm şekli olan helal turizm ile sadece yerli turistlerden elde edilecek gelirin artması sağlanmış olmayacaktır. Aynı zamanda diğer Müslüman halklara sahip ülkelerden gelecek talepler de dikkate alındığında ülke olarak ve işletmeler bazında da yeni ve büyük bir turizm pazarı elde edilebilir.
 • Hükümet önderliğinde kent dinamiklerinin, üniversitelerin, bürokratların, belediyelerin, il özel idaresinin, sivil toplum kuruluşlarının ortak bir yapı içerisinde bu konuyu gündeme taşıması ve çözüm arayışında olmaları gerekir.
 • Yatırımcıların dikkatleri bu pazara çekilerek önemli ekonomik kazanımlar elde etmeleri sağlanabilir. Bununla birlikte, dini hassasiyetleri olan kitlelerin de tatil ihtiyaçlarının ülke içinde karşılanması sağlanabilir.

Ayrıca sektör personelinin bu konuda eğitilmesine, mesleki yeterlilik belgelerinin bu doğrultuda revize edilmesine, helal turizmde meslek standartları belgelendirme ve akreditasyon çalışmalarına hız verilmesiyle beraber Türkiye’nin bu konuda öncü bir rol üstlenebileceğine karar verilmiştir.

Kongrenin tanıtım çalışmaları İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Urduca, Korece, Arapça, Malayca ve Endonezce dillerinde yapılmıştır. Türkiye’nin en büyük helal konseptli oteli olan Wome Deluxe Hotel’de tertip edilen kongre; TİKA ve tatilal.com ana sponsorluğu, Wome Deluxe Hotel, Keyif Turizm Kongre&Organizasyon, Ramada Erciyes, islamitatilal.com, The Qasr Bodrum, Grand Özgür Termal, KaabaReisen Hac&Umre ve Helal Gezi sponsorluğu ve Uluslararası Helal Turizm Derneğinin destekleri ile tertip edilmiştir.

Turizm sektörü içerisinde her alanda öncü olmaya layık olan Türkiye’yi helal turizm alanında da lider konuma yükseltme hedefinde tertip edilen 2.Uluslararası Helal Turizm Kongresi, helal turizm alanında değişen piyasa eğilimleri ve fırsatlarla ilgili olarak sahadaki uzman ve lider kişilerle yakın ilişkilerin kurabildiği ve konu hakkında bilgi edinebilme fırsatı sunan iki günlük bilimsel oturum; iki adet panel ve gala yemeği ile tamamlandı. Gala yemeği programına ayrıca Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı Hasan Büyükdede, Antalya İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı ve Wome Deluxe Hotel Genel Müdürü Yusuf Gerçekler iştirak etti. ‘2. Helal Turizm Kongresi’ son gün yapılan yarım günlük sosyal gezi ile son buldu.