aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

Üniversitemiz Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından tertip edilen ‘Kastamonu’nun Tarihi Kaynakları’ paneli 13 Mart 2019 tarihinde Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde yapıldı.

Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, akademisyenlerimiz ve talebelerimiz iştirak etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çelebi; “Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kastamonu’nun Tarihi Kaynakları konulu panelimize hoş geldiniz.

Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü: Kastamonu ilinin tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak, tarih ve arkeoloji alanındaki çalışmaları teşvik etmek, Kastamonu ilinin tarihi ve kültürü ile ilgili her türlü kaynak, belge ve bilgilerin tespiti, temini ve değerlendirilmesini sağlamak, yapılacak olan lisans ve lisansüstü tezler ile diğer ilmî araştırmalara destek vermek ve Kastamonu ili ile ilgili tarih ve arkeoloji alanında konferans, panel, sempozyum, bilimsel toplantı ve kongreler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede merkez müdürlüğümüz faaliyet alanları bakımından diğer merkez müdürlükleri, üniversitemizin ilgili bölümleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugün düzenlemiş olduğumuz Kastamonu’nun Tarihi Kaynakları konulu panel ile gerek Kastamonu kamuoyunun ve gerekse bilim çevrelerinin dikkatlerinin Kastamonu üzerine çekilmesi düşünülmüştür. Panel ile alanında uzman hocalarımız özellikle Kastamonu tarihinin basılı ve ana kaynakları arasında yer alan Tahrir Defterleri, Kastamonu Şer’iyye Sicilleri, Ahkâm Defterleri, Kastamonu yerel basını ve Kastamonu Vilâyet Salnâmeleri hakkında bilgi vereceklerdir. 

Kastamonu aynı zamanda arkeolojik malzeme bakımından da fazlasıyla zengin olması münasebetiyle Nisan ayının son haftasında Kastamonu’nun arkeolojik zenginliklerini konu alan ikinci bir panelin düzenlenmesi de düşünülmektedir. Sözü fazla uzatmadan icra edilecek olan panelin yararlı olmasını diliyor, teşrifleriniz için temsil ettiğim Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.“ dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Anadolu coğrafyasının dört bin yıllık tarihi gözden geçirildiğinde, Kastamonu ve çevresinde öncelikle Pala ve Tummana adı verilen kavimlerin yerleşik olduğu görülür. Daha sonra Kastamonu ve havalisinde diğer kavimlerde yaşamış ve bizler yani Türkler geldi. Kastamonu, 1075'lerden itibaren Türk hâkimiyetine girmiş, Selçukluların ''Uç Beylerbeyi" konumunda bulunmuş, beylikler döneminde ehemmiyetli olmuştur.

Kastamonu, gerek Türk hâkimiyeti öncesi ve gerekse Türk egemenliği dönemlerinde tarihî bakımdan mümtaz ve ehemmiyet arz eden yerini uzun zaman ihtiva eden bir bölgedir. Kastamonu bu manada hem yerin üstü hem de yerin altı oldukça zengin bir vilayettir ve çevresi de öyledir. Pala, Tummana, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Traklar, Romalılar ve Bizanslılara aitte eserleri görmek mümkündür. Bu manada ortaya çıkarılması gereken çok fazla kaynak ve eser vardır. Bu kaynaklar ve eserler tarihe ışık tutacak derecede bulunmaktadır. Akademisyenlerimiz de bu manada çalışmaya devam ediyorlar. Arkeoloji bölümümüzde bu manada kendini tanımladı ve yeniledi. En iyi manada çalışmalarını yapacaktır. Bu suretle de devamlı olarak canlandırılan İstiklal Yolu’ndaki eserlerde ehemmiyetlidir. Bu manadaki çalışmalar için öncelikle Muhterem valimize ve valiliğimize teşekkür ediyoruz. Bu güzergâhta kendi açımızdan önemlidir. Kastamonu’da ki bütün kaynaklarda gün yüzüne çıkarılmalıdır ve kıymetlendirilip değerlendirilmelidir. Bunları da inşallah yapacağız. Kastamonu’da ki bu çalışmalar neticesinde işbirliğimizde artacaktır, hız kazanacaktır.

Panele konuşmacı olarak iştirak eden Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi hocalarımıza da konuşmalarında başarılar diliyorum. Bugün Kastamonu’ya ait Mahalli Basın, Salnameler, Tahrir Defterleri, Şer’iyye Sicilleri ve Ahkâm Defterleri hakkında verecekleri malumat ile güzide Kastamonu’muzun kent tarihinin gün yüzüne çıkartılması yolunda önemli bir adım daha atılmış olacaktır inşallah. “ dedi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz konuşmalarında; “Kastamonu’yu geçen yıl Kültür Başkenti olarak kutladık eğer bizim kültürel bir birikimimiz var il olarak bu tamamen tarihimize bağlı bir birikimdir. Bir birinden ayrı bir birikim değildir dolayısıyla biz hem bugünü hem de yarını daha iyi değerlendireceksek öncelikle geçmişimizi, yaşayan tarihimizi ortaya çıkarmalıyız ki bugünkü Kastamonu’yu meydana getiren her unsuru hangi süreçlerden bugüne geldiğini anlamamız ve onları anlatmamız açısından önem arz ettiğini düşünüyorum.

Bir önceki sempozyum için buraya geldiğimizde konumuz Kastamonu Üniversitesinin bir ihtisas üniversitesi olması ile ilgiliydi buda ormancılık ve turizm alanları için Kastamonu üniversitesi bir ihtisasa üniversitesi olarak YÖK tarafından kabul edildi. Eğer biz yine turizm yapacağız diyorsak bunu Kastamonu olarak tarihi birikimimizden kesinlikle ayrı tutmamız mümkün değil çünkü burada doğa turizminin ve inanç turizminin yanında aynı zamanda kültür turizmi yapacaksak eğer bunu tarihimizle birlikte yapmak zorundayız dolayısıyla bu sempozyum aslında üniversitemizin bu konuda ihtisaslaşmasıyla da doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeraltı ve yerüstü tarihi ortaya çıkarıldığında bunu hangi amaçla kullanacağız. Elbette ki sizler açısından akademik amaçla hizmet olacak çünkü akademik yayınlara dönüştüğünde elde edilen bulgular bundan sonraki nesillere de aktarılması demek olacaktır. Bir başka amacı da özellikle ilimizi ilgilendiren kısmı ise bu kaynakların turizmde kullanılmasının bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Pompeipolis’le başlayan süreç bu anlamda bu tip çalışmalarında ivme kazanarak devam edecektir diye düşünüyorum. Yakın zamanda Müze Müdürlüğümüz bir kitap hazırladı ve bu eserle Kastamonu’nun tescilli yapıları kayıt altına alındı. O eseri hazırlayan arkadaşlarımız ona birinci cilt olarak üstüne de ibare vurguladılar çünkü tescilli eserler dışındaki kaynak değerlerinde ortaya çıkarılması ve bunların yayına dönüştürülmesi gerekiyor belki de şuanda üniversitemizin devreye girmesi gerektirecek husus örneğin arkeolojik kaynaklar nelerdir bunların bir yayın haline dönüştürülmesi bundan sonra ki yapılacak turizmle ilgili hem üniversitenin hem de ilimizin genelini yapacağı çalışmalara rehberlik edecektir diye düşünüyorum. Tüm bu nedenlerden dolayı bu sempozyumu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum ve sempozyumun ilimize ve ilimiz turizmine, kültürüne, tarihine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum sempozyumu düzenleyenlere de tekrar teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oturum başkanlığını Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu’nun yaptığı panelde Üniversitemiz Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çelebi tarafından Kastamonu Vilayet Salnameleri, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Maden tarafından Kastamonu Şer’iyye Sicilleri, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eski tarafından Kastamonu Yerel Basını, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sibel Kavaklı Kastamonu Tahrir Defteri konusu ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Allattin Dolu ise Kastamonu Tarihinin Bir Kaynağı Olarak Ahkâm Defteri konularını işledi.

Son Haberler