Başta ailenin bir ferdi olmak üzere ictimaî hayatımızda müstesna bir mevkiye sahip olan kadınlarımız her sahada mühim vazifeler ifa etmektedir. Kendisine düşen bütün mesuliyetleri büyük fedakârlıklarla yerine getiren kadınlarımız maalesef muhtelif tarzda şiddete maruz kalabilmektedir. Kadına karşı her türlü şiddet inancımıza, değerlerimize ve kültürümüze aykırıdır. Kadınlarımızın maruz kaldıkları şiddete karşı mücadelede toplum olarak müşterek hareket edilmesinin ehemmiyeti büyüktür. Unutmayalım ki kadınlara uygulanan muhtelif tarzdaki şiddet aynı zamanda asli insan hakkının ihlalidir. Kastamonu Üniversitesi olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü münasebetiyle her türlü ayrımcılığın sona ermesini, kadınlarımıza her sahada hak ettikleri mukaddes kıymetin verilmesini ve kadınlarımıza karşı her türlü şiddetin tamamen önlenmesini temenni ettiğimizi tekrarlıyoruz.  

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Rektör

Son Haberler