Kastamonu Belediyesi’nin destekleri ile Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından tertip edilen “21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum - Sergi - Konser - Çalıştay" faaliyetinin açılışı 08 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi İİBF Konferans Salonu’nda yapıldı.

Programın açılış merasimine; Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Prof. Dr. Sezgin Ayan, Prof. Dr. Ayhan Biber ile kamu ve kuruluşların amirleri, akademisyenler, talebeler iştirak etti.

Ülkemiz, Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Tataristan ve Litvanya’dan İlimize gelen 76 akademisyenin iştirak ettiği, 59 bildiri sunulacak olan sempozyumda Türk Sanatı (Bütün sanat alanları), Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Müziği, Türk Folkloru, Türk Kültürü, Türk Sanat Tarihi, Türk Arkeolojisi, Türk Mimarisi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım konularında meseleler ve çözüm önerileri ele alınacak.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Genel Sekreteri ve Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ruhi Konak; “Dört farklı aşamadan oluşan faaliyet kapsamındaki sempozyuma, yedi ülkeden yetmiş altı akademisyen tarafından hazırlanan, elli dokuz bildiri kabul edilmiştir. Yabancı katılımcılar Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Tataristan ve Litvanya’dan olmak üzere 13 kişidir.

Sergi aşaması kişisel ve karma sergi olmak üzere iki kademeden oluşmaktadır. Faaliyet kapsamında iki kişisel sergi açılışı gerçekleştirilecektir.  Bu kapsamda Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Mustafa Vuslat Noyan Güven’in Kişisel Ebru Sergisinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Elitok’un Kişisel Tezhip Sergisi yer almaktadır.  Sergi faaliyetimizin diğer kademesinde Uluslararası Karma Sergi yer almaktadır. Bu sergide Türkiye, İran ve Bosna Hersekli sanatçıların katılımı ile hat tezhip, minyatür, ebru, kaatı, resim, tekstil, deri, halı, fotoğraf, grafik tasarım, çini, restorasyon ve heykel alanlarından yetmiş eser sergilenecektir.  Faaliyetin ikinci gününde panel ve çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Ebru, minyatür, çini, halı deseni tasarımı, keçe alanlarında yerli ve yabancı sanatçıların uygulamasına şahit olacağız.” dedi.

Sempozyum Başkanı ve Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar; “Kültür düşünce ve sanat varlıkların bütünüdür. Etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bir sanat eserinin oluşumda kültür yapısının önemi büyüktür. Sanat insandan, zamandan ve kültürden etkilenir. Sanat eserlerini incelediğimizde ait olduğu kültürün ve zamanın izleri görünür. “ dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın konuşmalarında; “ Sanatın kılavuzluğunda da, cemiyetlerin tekâmülüne vesile olacak çalışmalar sizlerin sayesinde olacaktır. Beşerî hayatın sanat olmadan tekâmül etmesi tasavvur edilemez. Kastamonu Üniversitesi olarak bizler, Üniversitelerin akademik ve ilmî faaliyetlerin yanı sıra, kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak suretiyle cemiyet hayatı üzerinde tesirli olması gerektiğinin şuurundayız. Bu manada hem sanat hem de ilmin iç içe geçerek tezahür ettiği böyle ehemmiyetli bir faaliyete ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Fakültemiz kurulduğu birinci yılında yüksek lisans programını açtı. Bu sene de doktora programını açtı. Gençlerimizi programlarımıza, akademisyenlerimizi katkı vermeye bekliyoruz. Cemiyetler sanata verdikleri değer ile medenileşiyorlar. İnsanlık tarihi boyunca cemiyetlerin medeniyet anlayışı, sanata verdikleri kıymetle doğru orantılı biçimde ilerlemiştir. Cemiyetler, sanata verdikleri değer ölçüsünde medenileşmişler, tabiatı sanat ile idrak etmiş, ilimlerini sanatın ışığında tekâmül ettirmişlerdir. Dünya beşeri tarihi incelendiğinde bu husus bariz bir şekilde tebarüz eder.

Dünyanın en kadim milletlerinden biri olan Türkler de tarihleri boyunca sanata büyük kıymet vermişizdir. Bizler, İslâm medeniyeti başta olmak üzere, tarihimiz boyunca temas kurduğumuz bütün medeniyetler ile sanatımızı ve kültürümüzü tekâmül ettirmeyi başarabilmiş bir milletiz. Derin bir kültürün, zamanın süzgecinden damıtılarak ince bir zevke döndüğü ve mimariden edebiyata, minyatürden musikiye kadar sanatın pek çok farklı türünde ortaya konmuş; bugün bütün dünya tarafından değeri takdir edilmiş muazzam eserlerimizi görebiliyoruz.

Maalesef bahçede cep telefonuyla oynayıp onu oyun zanneden nesiller geldi. Bütün kültür ve gelişmeyle, sporla birlikte sanatımızda sekteye uğradı. Teknoloji asrı sanat üzerinde pek çok değişikliğe sebebiyet verdi. Güzel sanatların her bir dalında ciddi bir burhan olduğu gerçektir. Gelişen teknoloji her şeyi tüketim haline getirdi güzel sanatlar da payını almış gibi görünüyor. Türk sanatı da dünya sanatı ile paralel şekilde, bu değişen dünya düzeni içerisinde pek çok zaviyeden zarar görmüş gibi bir manzara olduğunu itiraf etmemiz gerekiyor.

Şu anda açılış merasimini ifa ettiğimiz bu sempozyumu, mezkûr sebeplerden dolayı ben çok ehemmiyetli bulduğumu huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Zira problemler müspet bir şekilde tamamıyla ortaya koyulmadığı müddetçe, meselelere çözüm yolu bulmanın da imkânı yoktur. İnanıyorum ki bu sempozyum nihayetinde Türk sanatının mevcut meseleleri tespit edilecek, bu meselelere dair hal çareleri arz edilecektir.

Kastamonu bu sene Kültür Başkenti bu manada kültür, sanat ve dolayısı ile bu manada Kastamonu için çok ehemmiyetlidir. Sözlerime son verirken iştiraklerinizden ötürü siz değerli ilim insanlarına, kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu Sempozyumun tertiplenmesinde emeği geçen Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı, Öğretim Üyesi ve Elemanları, İdare personeline, eserleriyle programımıza mana katan siz değerli ilim ve sanat adamlarına, maddi ve manevi desteğinden dolayı Kastamonu Belediye Başkanımız Tahsin Babaş’a bir kere daha teşekkür ediyorum. Kastamonu’yu teşrif ettiklerinden bu yana bizi hiç yalnız bırakmayan Garnizon Komutanımıza, KYK İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş yaptığı konuşmada; “Teknolojinin gelişmesiyle sanat biraz daha geriye düşmeye başladı. Kastamonu’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yer alması bizim için çok önemli. Sanatsal faaliyetleri hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Toplumumuzun mayası buna uygundur. Kastamonu’da ahşap ve ormanla ilgili sanatın illaki devam ettirilmesi lazımdır. Ahşap oymacılığı konusunda bir bölüm açılabilir. Eskiye dayanan ahşap oymacılığımız meşhurdur. Bu topraklarda bin yıldır ahşap yapılmış. 103 yaşındaki İhsan Abi, hala bu işle uğraşıyor. Üniversitemizden bilimsel bir şekilde ahşapla ilgili eserler çıkacaktır. Yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Sanata ve sanatçıya değer vermeliyiz. Gelişen teknoloji insanlarda bağımlılık yaptı. Ben de bağımlıyım. 2 dakika da bir telefona bakıyorum. Kendimizi, kültüre, sanat ve spora yönetmemiz gerekiyor. Bu faaliyetleri sürdürmek için destek vereceğim.” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Cengiz Şengül, Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Gök Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Akarsu, Öğr. Gör. Ali Bedel, Sait Demir, Gökhan Battı, Berkan Çiftçi tarafından konser verildi.

Konserin ardından Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan Güven’in eserlerinden oluşan Kişisel Ebru Sergisi, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok’un eserlerinden oluşan Kişisel Tezhip Sergisi ile Milletlerarası Karma Sergi’nin açılışı yapıldı.

 

Son Haberler