Yüce Türk Milleti, ezelden beridir tesis ettiği büyük ve kuvvetli devletler ile dünya tarihini her daim şekillendirmiş ve sair milletlere örnek teşkil etmiştir.

Bu yüce milletin evlatları, bütün dünyada barış ve dostluğun hâkimiyeti uğrunda mücadele etmiş mevcudiyetin en  mukaddes değerleri olan hürriyet ve istiklalini ebedi kılmak için icap ettiğinde gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Bu mübarek değerler uğrunda göğsünü siper etmek suretiyle gazilik ve şehitlik mertebesine ulaşanlar, milletimizin gönlündeki en müstesna yeri almışlardır.

Bugünün mana ve önemi vesilesiyle, Kastamonu Üniversitesi olarak istiklalimizin ebedi abideleri olan gazilerimizin ve ailelerinin Gaziler Gününü kutluyor, Hakkın rahmetine kavuşan gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor,  şükranlar sunuyoruz.

Prof. Dr. Seyit AYDIN

   Rektör

Son Haberler