Üniversitemiz ile T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimleri” ve “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim Araştırma ve Danışmanlık” konularında işbirliği protokolleri imzalandı.

İmza merasimine Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç iştirak etti.

Protokoller kapsamında iş donanımlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilere uygulanacak temel eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavın tertipli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin çalışma yöntemini ve esasları ve işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesine ilişkin Üniversitemiz ile Bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmesi ve üniversitemizin iş sağlığı ve güvenliği bölümü ile işbirliği içerisinde projeler geliştirerek bölgeye özel iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.