Rektörümüz ve beraberindeki heyet, Özbekistan temasları kapsamında Özbekistan Bağımsız Yazılı Kitle İletişim Araçlarını ve Haber Ajanslarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Fonu’nu ziyaret ederek, Başkan Said Abdulaziz Yusupov ile bir araya geldi.

Görüşmede, üniversitemiz ve bünyesindeki İletişim Fakültesi ile fon arasında medya eğitimi alanında belirli dönemlerde seminerler tertiplenmesi, Üniversitemizde belli dönemlerde medya eğitimi alanında seminerlere Özbek gazetecilerin iştirak etmesi ve seminer programları sonunda iştirakçilere katılım belgesi verilmesi konusunda işbirliği konuları görüşüldü. Görüşmede ayrıca Kamu Fonu tarafından belirlenen Özbek gazetecilerin Üniversitemizde mastır eğitimi almaları kararlaştırıldı. Üniversitemizde Kamu Fonu ile müşterek olarak sempozyumların ve etkinliklerin tertiplenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.  

Görüşmenin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın ile Başkan Said Abdulaziz Yusupov, Üniversitemiz ve Fon arasındaki iş birliği anlaşmasına imza attı.

Son Haberler