Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın ve beraberindeki heyet Kırgızistan Milli Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’un özel davetlisi olarak ve Türk iş adamlarının Kırgızistan’da yatırım imkânlarını araştırmak gayesiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Meclis Başkanlığında bir araya geldi. Heyette, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmed Sevgilioğlu, işadamları, Oy-Tolgoo kamu vakfının temsilciler hazır bulundu.

Kırgızistan Milli Meclisi, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın'ı, Kırgızistan ile Ülkemiz arasında eğitim ve ilim sahasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine sağladığı önemli katkılardan dolayı üstün devlet hizmet mükâfatına layık gördü. Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Çocukluğumdan itibaren yüzünü hep doğuya, bu tarafa yani size dönüp ağlayarak büyümüş nesilden gelen bir kardeşiniz olarak bugün benim için hayatımın en mühim, en unutulmaz ve en manalı günlerinden birisini yaşıyorum. Sizinle beraber olmak, sizin huzurunuzda olmak bizim için ayrı bir şereftir. Bugün şahsıma layık gördüğünüz Kırgızistan Milli Meclisi “Üstün hizmet mükafaatı” hayatımın zirvesidir. Yüce heyetimize minnettarım ve sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşaallah hayatım boyunca bu yüksek iltifatınıza layık olmak için çalışacağım.

Şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye’de ben ve benim gibi sizler için canını feda etmeye hazır 81 milyon insan vardır. Bugünkü mükâfatınızı Kastamonu Üniversitesi ve Türkiye adına şerefle alıyorum. Sizler her türlü fedakârlığa layıksınız. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Bebeği olmayan göz kördür. Gözü olmayan için hayat, yaşamak manasızdır.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın görüşmede yaptığı konuşmada; “Bu manada sizin için tehlike olan bizim içinde can düşmandır. Aynı şekilde bilmemiz gerekir ki bizim için tehlike olan her şey sizin için de hayati tehlikedir.

Biz şunu çok iyi biliyoruz: Gelişmiş ve kudretli bir Türk Dünyası; Müreffeh ve huzurlu bir İslam Dünyası demektir. Gelişmiş ve birlik içinde bir İslam Dünyası, huzurlu bir dünya demektir. Bizler kuvvetli ve kudretli olmazsak dünyada adalet ve huzur olmaz. Bütün birliktelikler ve beraberlikler evvela kardeşler arasında başlar ve yaygınlaşır. Bu sebeple kuvvetlerimizi birleştirmemiz, tecrübelerimizi paylaşmamız ve planlarımızı beraber yapmamız gerekir.

Üniversiteler olarak kendimize düşen mesuliyetleri yerine getirebiliriz diyerek sözlerine devam eden Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Kastamonu Üniversitesi’nde bir Kırgızistan Kültür merkezi vardır;  her yıl Üniversitemizde Kırgızistan istiklal (bağımsızlık) günleri yapılmaktadır. Kastamonu Üniversitesi olarak şuana kadar Kırgızistan’dan 13 Üniversitemizle İşbirliğimiz vardır. Bunlar daha da artacaktır. Beraber talebe ve öğretim üyesi değişim programları yürüttük. Sempozyum ve konferanslar düzenledik. Bazıları ile araştırma projeleri yürüttük.

Şimdi bu Üniversitelerimizden bir kısmı ile ortak diploma verme seviyesine geldik. Kırgızistan’dan gelen ve Üniversitemizde eğitim gören gençlerimiz bizim için özeldir; onlar için herşeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca Kırgızitan’da yapılan Üniversite’ye giriş imtahanında ilk 1000’e giren gençlerimizden Kastamonu Üniversitesini tercih edenlere çok daha özel imkanlar temin edeceğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Yine Talas Üniversitesine ait İlahiyat Fakültesi’ni ve Oş Devlet Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin ortak bir Kırgız-Türk Fakültesini kurma çalışmalarını da başlattık.

Ancak Yüce Meclisinizden ve Kırgızistan Hükümetimizden “Türkiye Üniversitelerinden mezun olan gençlerimizin yüksek lisans ve doktora diplomalarını tanımasını” hassaten istirham ediyoruz. Onlara en iyi eğitimi verdiğimizden emin olabilirsiniz. Bu gençlerimizin mezun olup Kırgızistan’a hizmet etmeleri bizim için çok mühimdir. Bunun için diplomalarının tanınması arzumuzdur.

Birliğimiz ve beraberliğimizin her sahada gelişmesi için faaliyetlerimizi genişletmeyi vazife edindik ve hatırlanırsa Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası mensupları ile Kırgızistan’ımızı ziyaret ettik. İşadamlarımızın çalışmaları devam etmektedir. İnşallah çalışmalar netice verecektir. Bizim atamız birdir, dilimiz birdir, dinimiz birdir, tarihimiz birdir. Geleceğimiz de inşallah bir olacaktır. Geleceğimizi en iyi şekilde tesis edebilmemiz için işlerimizi de bir yapmamız gerekir.

Bu manada ortak tarihimizi yazmalıyız. Sadece yazmakla kalmayıp ortak müfredat olarak mekteplerimizde okutmalıyız. Türk tarihini bütün halinde yazıp; eğitim hayatına adapte etmeliyiz. Türkiye’de yaşayanlar Barsbek Kağan’ı, Manas Ata’yı, Kırgızistan’da yaşayanlar Fatih Sultan Mehmed’ i bilmelidir. Hepimiz Oğuz Kağan’ı ortak ata olarak biliyoruz ama diğerlerini bilmek hususunda bilgiler koparılmış, kesilmiştir. İstanbul’un fethine gelen ve şehit olan Kırgız batırlarını Çanakkale’ ye askerlerini gönderen Şaban Batırı, hürriyet abidesi Kurmancan Datka’ yı Türkiye yakından bilmelidir.

Çocuklarımızı ortak tarih öğreterek büyütmezsek dili, kültürü ve değerleri ayrı gösterirsek ve ayrı öğretirsek ayrı milletler gibi görünürüz. Bütün ortak eserlerimizi ortaya çıkarmalıyız. Kutadgu Bilig Türkiye’de Türkiye Türkçesi ile değişik kuruluşlarca basılmıştır. Fakat Kastamonu Üniversitesi olarak Kırgızistan Bilim Akademisi ile beraber Kutadgu Bilig’i Kırgızistan Türkçesi ve Kiril alfabesi ile 2012 yılında basmıştık. Çünkü Kutadgu Bilig bizim Devlet namemizdir, siyaset namemizdir.

Ortak dilimizi de eğitim müfredatımıza yerleştirmeliyiz. Bunu şu manada söylemiyoruz; sadece Türkiye Türkçesi ve bir başka lehçe ile devam etmeyi teklif etmiyoruz. Ama Türkiye’ deki her Türk, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Uygur ve diğer Türk topluluklarının lehçesini de konuşabilmeli, okuyup yazabilmelidir. Diğer Türk Beldelerindeki insanlarımızda aynı şekilde bütün lehçe ve ağızları öğrenmelidir.

Fakat her coğrafyadaki insanlarımız öz lehçesi ile konuşsun, yazsın. Öz lehçesini kaybetmesin. Ulu Türkçemizin ne kadar büyük bir lisan olduğu da bu sayede Mahmud Kaşgari’ nin istediği seviyede bilinsin, öğrenilsin. Dinimiz birdir. Hepimiz Ahmed Yesevi’nin, İmam-ı Serahsi’nin, El-Oşi’nin, arslan Baba’nın, Şeyh Şaban-ı Veli’nin (Ki Kendisi Kastamonu’ dada), Hacı Bayram Veli’nin Muhammed Bahaüddin Şah-ı Nakşibendi’nin yaşadığı İslam’ı yaşamak isteriz. Bunu için Diyanet Teşkilatlarımız, İlahiyat Fakültelerimiz ve diğer dini teşkilatlarımız bu hususta ortak çalışmalıdır.

Biz artık ağladığımız günleri unutmak istiyoruz. Bu manada İznik’te, Çanakkale’de, Bişkek’te, Kırgızistan’ın diğer bölgelerinde geçmişte ve yakın zamanda şehit olan batırlarımızı ve yakın zamanda ebedi aleme uğurladığımız Rektörümüz, Meslektaşımız, Ağabeyimiz Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç Toktomamatov’u rahmetle yad ediyoruz. Gelecekte ağlamamak için geleceğimizi beraber tesis etmek istiyoruz. Çünkü geçmişimiz birdir; geleceğimiz de bir, beraber ve aydınlık olsun inşallah.

Kırgızistan’ımızın bayrağındaki Güneş ile, Türkiye’nin barağındaki ay-yıldız gördüğünüz gibi birbirine çok yakışıyor ve birbirini nasıl da tamamlıyor. Biz bütün Türk Devletlerinin birbirine çok yakışan bayrakları, vatan ve devletleri ile beraber yücelmesini ve yükselmesini istiyoruz. Bunun için Yüce heyetinize şunu söylemek istiyoruz: “Büyük Milletin Asil Mensupları sizlerle hep beraber aydınlık geleceğimizi tesisi edelim.

Sizleri Kastamonu’da konuk etmenin bizim için bir şeref olduğunu da burada belirtmek ve sizleri Kastamonu’ya bekliyoruz.

Sözlerime son verirken; bana bugünkü şerefi, gururu, sevinci yaşatan Kırgızistan Milli Meclisimize bir defa daha teşekkür eder, en güzel günlerde ve gelecekte buluşabilmemizi Cenab-ı Hak’tan niyaz ederek hepinize hürmetlerimi sunuyor, saygı ile bir defa daha selamlıyorum. “ dedi.

Kırgızistan Milli Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ise, Kırgız ve Türk ilişkilerinin, dostluk bağlarını bağladığını ve ticaret ve iktisadi alanlar dâhil olmak üzere birçok alanda ki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Bizim görevimiz, ülkelerimizin yararına çalışmaktır. Özellikle bunun için gerekli tüm ön şartlar olduğu için işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kırgızistan Milli Meclisi Başkanı Dastanbek Cumabekov ayrıca seçim sonuçları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın Üstün Devlet Hizmet Mükâfatı merasiminden sonra Anadolu Ajansı muhabirine mülakat verdi. Mülakatta Rektörümüz; “Kastamonu Üniversitesi 2011 yılından bu yana Türk dünyasıyla alakalı çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirdi. Neticede bu Türk dünyası ile yaptığımız çalışmalar meyvelerini de vermeye başladı inşallah. Bu manada Kırgızistan Milli Meclisi çalışmalardan dolayı Kastamonu Üniversitesi Rektörü olarak bize Kırgızistan Devlet Üstün Hizmet Mükafatını verme kararı almışlar. Bugün ki ziyaretimiz esnasında da muhterem hürmetli Meclis Başkanımız, Parlamento Başkanımız Dastanbek Cumabekov Mirza bize o hizmet mükâfatını, üstün hizmet mükâfatını Kırgızistan Parlamentosu adına tebliğ ettiler ve Meclis Başkanımız başta olmak üzere biz de kendilerine çok teşekkür ettik, teşekkür ediyoruz, minnettarız.” dedi.

Son Haberler