Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği Başkan Yardımcısı Av. Kürşat Karacabey, Kastamonu Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi, Moğolistan Avukatlar Birliği, Özbekistan Cumhuriyeti Barolar Birliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Birliği, Türkmenistan Cumhuriyeti Barolar Birliği, Kırgızistan Cumhuriyeti Barolar Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliği, Kazakistan Cumhuriyeti Barolar Birliği ve Türkiye Barolar Birliğinin temsilcileri Üniversitemizi ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu olması vesilesiyle buralardasınız. İnşallah Kastamonu bundan sonra sizin evinizdir. Türkiye’de sizin memleketinizdir. Kastamonu Üniversitesi olarak 2006 kurulmuş bir üniversiteyiz. Bir tanesi ana kampüs ve bir tanesi de il merkezinde olmak üzere 13 tanesi de ilçelerimizde olmak üzere 15 tane kampüsümüz var. Geçtiğimiz yıl 29.500 talebemiz vardı. Muhtemelen önümüzde ki dönem 34,35 bine doğru gelir. 800 civarında akademisyenimiz var. 13 fakülte, 3 tane lisans eğitimi veren yüksekokulumuz, 13 tane 2 yıllık eğitim veren meslek yüksekokulu ve 1 tanesi de meslek yüksekokulumuza bağlı olmak üzere 14 tane de meslek yüksekokulu birimimiz var. 3 enstitümüz var. Kastamonu’da 2006 yılında kurulduk yalnız fakülte sayımız şu anda oldukça fazla. Kastamonu Üniversitesi olarak laboratuvar imkânlarımız Türkiye’de en iyiler arasında. Merkezi kütüphanemiz oldukça iyi bir seviyede, görme engellilerimiz için sesli kütüphane, otel, misafirhane ve spor tesislerimiz olmak üzere sosyal imkânlarımız oldukça iyidir.

Üniversite hiçbir zaman sabit değildir, devamlı gelişme ihtiyacındadır. Kastamonu Üniversitesi olarak şu anda başta Türk Cumhuriyetlerinde ki üniversitelerimiz olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi şu an itibariyle 85 civarında ki üniversitelerimizle irtibatlı çalışma ve beraber çalışmalarımız var. Moğolistan’da en son bu ay içerisinde Milletlerarası Türkoloji kongresi yaptık. K.K.T.C’de Su Bilimleri ve Teknoloji kongresi tertipledik. Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Azerbaycan’da Filipinler’de, Fas’ta, Pakistan’da birlikte yürüttüğümüz projeler var. Bu ülkelerle ayrıca ortak diploma çalışmalarımız devam ediyor. Özbekistan ile olan çalışmalara daha yeni başladık.  2500 civarında Türk vatandaşı olmayan talebelerimiz var. Bunlarında 1600 kadarı Türk Dünyasındandır. Bu sene ayrıca yeni bir uygulama başlattık ve kendi memleketinde yapılan üniversite imtihanında ilk 1000’e giren talebeleri tamimiyle burslu olarak Üniversitemizde eğitim aldıracağız.  Mastır ve doktora yapan 3500 civarında talebemiz var. Bunların da 350 kadarı Türk Vatandaşı değil. Türkiye dışından olup Türkiye’de yüzde olarak en yüksek mastır ve doktora talebesi üniversitemizdedir.

Üniversite olarak özellikle kardeşlerimiz için varız ve onlarla alakalı ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Kastamonu Üniversitesinin bir diğer adı Türkistan Üniversitesidir. Kastamonu sizin evinizdir. Üniversitemizde sizindir. Tekrar hoş geldiniz. “ dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek konuşmalarında; “Kastamonu Osmanlı tarihinde de önemli bir vilayet ve il merkezi olduğu için buraya vezir rütbesinde ki valiler tayin edilirdi. Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa’nın da rütbesi vezirdi. Kastamonu Vilayetinde valilik yapmıştır. Bugünün tabiri ile bakanlar kurulunda payitahtta vezirlik yani bakanlık da yapmıştır. Sonrasında İzmir valiliği görevinde de bulunmuştur. Çok namuslu ve yetenekli bir insan olarak bahsedilir. Kültürel miras olan bu tarihi binaların kuruluş amacına uygun olarak hizmet vermesi daha doğrudur. Yüzyıllık bir süreden sonra mektebi idadisi olan yani Kastamonu Lisesi bu binaya en yakışan şey Kastamonu Üniversitesi Rektörlük binası olmasıdır. Buranın defterdarlık olması ve bir ara kız öğretmen lisesi olmasından sonra Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası olması çok isabetli bir tercihtir. Bu tercihin bundan sonra da bir saygınlık binası olarak devam edeceğine inanıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi’nin çok yönlü, müspete özellikleri var. Bilimsel çalışmalar ve akademik alanda yoğun çalışmalarının yanında Türk Dünyasına ilgisi ve duyarlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Koridorda girerken gördüğümüz bayraklar Türk Devletlerinin, Cumhuriyetlerinin, özerk bölgelerin, muhtar bölgelerin ve Türk topluluklarının sembollerinin bir devlet üniversitesinde yer alması son derece önemlidir.  Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

Kastamonu Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi ziyarette yaptığı konuşmada; “Yıllarca Türk Cumhuriyetleri, Türk Milleti ve akraba ülkeler arasında ki ilişkilerin maalesef bir takım güçler tarafından engellendiği, Türklerin çeşitli bölgelerde asimile edildiği ve kıyıma uğradıkları bir gerçektir. Maalesef Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Türkler olarak bu konu hakkında gerekli çalışmaları yapamamışız. Ancak son dönemde bu yönde çok ciddi gelişmeler var. TÜRKSOY, TÜRK-AV gibi olumlu oluşumlar bunların bir sonucudur. Ben öncelikle Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’a teşekkür ediyorum. İki sebepten ötürü teşekkür ediyorum. Bunlardan birincisi; Kastamonu Barolar Birliği tarafından tertiplenen organizasyona katılan misafirlerimizi kabul ettiği için, ikincisi ise; Kastamonu Üniversitesi kurulduktan sonra iki tane rektör görev aldı. Hocam ikinci rektördür. Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın göreve geldikten sonra Kastamonu Üniversitesine göreve geldikten sonra Türk Cumhuriyetlerine ve akraba ülkelere yönünü döndü ve Kastamonu Üniversitesi sadece bir eğitim kurumu olmaktan öte Türk Cumhuriyetleri ile akraba ülkelerle olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilişkilerini arttırmakta Türklerin bağlarını sağlamlaştırmakta ve o bölgelerde yaşayan Türklere de eğitim hizmeti vermekte üstün bir gayret göstermeye başladı.

Türk Dünyası Başkenti Kastamonu’da yapılan bu etkinliğin konusu Ülkeler arası işbirliklerin geliştirilmesinde Baroların ve Avukatların rolü idi. Ülkelerarasında ki ilişkilerin geliştirilmesinde hukukun ve hukukçuların rolü tabii çok önemlidir. Eğitim kurumlarının rolü de çok önemlidir. Kastamonu Üniversitesinin de bugüne kadar yaptığı çalışmalardan bunu gözlemliyoruz. Ben Kastamonu Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın’a Kastamonu Barosu olarak ve Kastamonulu olarak bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Bugün yaptığımız ziyaret sonucunda Kastamonu Üniversitesinin Türk Cumhuriyetleri ve akraba ülkelerle yaptığı çalışmaların sonucunda ilişkilerin daha da artacağı ümidiyle bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Türk Cumhuriyetlerinden gelen baro temsilcileri duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Programın sonunda Baro Başkanları ve temsilcilerine hediyeleri ve plaketleri takdim edildi.

Son Haberler