Üniversitemiz Orman Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Havza Yönetimi Çalıştayı 17 Eylül 2015 günü Üniversitemiz 3 Mart Konferans salonunda yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın açılış konuşmasında %65 ormanlarla çevrili bir şehir olan Kastamonu’da böyle bir çalıştayın düzenlenmesinden ve bu çalıştayın 2015-2016 akademik yılının ilk ilmi faaliyeti olması açısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Rektörümüz Aydın konuşmasının devamında şu ifadeler yer verdi: “Her zaman söylediğimiz bir sözümüz var. ‘Üniversiteler şehrin lokomotifi olmalıdır’. Bu sözden aldıkları şuurla Orman Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerimiz, ülkemizin en güzel ve en geniş orman arazilerine ve tabi hayat sahalarına sahip olan Kastamonu’da ilmi çalışmalar yaparak Kastamonu’nun tabi hayat alanlarını, eko turizmini, orman arazilerini geliştirmek ve güçlendirmek hususunda azami gayreti göstermektedir. Bu kapsamda birçok Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Üniversitemiz BAP birimi tarafından desteklenen çalışmalar yapmaktadırlar. Huzurunuzda kendilerini bir kez daha tebrik ediyor, daha iyi çalışmalar beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bugün tertip edilen çalıştayın ana konusu olan ‘Ekosistem Hizmetleri ve Havza Yönetimi’ insan hayatı açısından mühimdir. Çünkü, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitliliğin oluşturduğu zengin çevre, insanoğlunun içtimai ve iktisadi kalkınması, insanların daha refah ve saadet içinde hayati faaliyetlerini devam ettirmeleri açısından büyük ehemmiyet arz etmektedir. Tabii bugün hocalarımız Ekosistem ve ekosistem hizmetleri, Ekosistem işlevleri, Havza ve havza yönetimi, Sürdürülebilir havza yönetimi, Küresel iklim değişikliği, Ekosistem ve döngüler, Ekosistem tabanlı havza planlama başlıkları altında bu konuları sizlere ayrıntılı olarak anlatacaklardır.”

Çalıştay değişik üniversitelerden gelen akademisyenlerin oluşturduğu çalışma gruplarıyla devam edecektir. Çalıştayın Küre dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu gezisi ile sona ermesi planlanmaktadır.