Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN tarafından Kazakistan’da bulunan Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Felsefe ve Siyasal Bilimler Fakültesi, Medeniyet Tarihi Bölümü doktora öğrencilerine 18-31 Aralık 2013 tarihleri arasında doktora dersleri verildi.

Yapılan bu çalışma ile Al-Farabi Üniversitesi ile Üniversitemiz arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesine katkı sağlayacaktır. Al-Farabi Üniversitesi dünyanın çeşitli üniversitelerinden alanında yetkin bilim insanlarını misafir profesör olarak davet etmek suretiyle öğrencilerin bilgi ve görgülerinin artırmak ve üniversitesinin başarısını yükseltmek maksadıyla bir devlet politikası olarak bu tür çalışmalara destek sağlamaktadır.