Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ koordinatörlüğünde hazırlanan ‘’Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Merkezi’’ isimli proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje içeriğinde temel olarak Üniversite öğrencilerinin sosyal olaylara bakış açılarının kuvvetlendirilmesi ve Üniversitenin sosyal olaylarda öncü olması hedeflenmiştir. Bir sosyal dahil etme projesi olan çalışmada hedef grup lisans öğrencileri, orta öğretime devam eden gençler ve özellikle dezavantajlı gençlerden(sokakta yaşayan, zararlı alışkanlıkları olan vs.) oluşmaktadır.

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde oluşturulması planlanan Gençlik ve Kariyer Merkezi sayesinde Üniversite gençliğinin derslerden arta kalan vakitlerinde eksiklik hissedilen konularda eğitim alabilmeleri, geleceklerine ve kariyerlerine ilişkin sağlıklı planlama ve rehberlik hizmetlerinin verilebilmesi ve bu süreçte hem sportif hem de kültürel kimliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan hedef kitlede ele alınan lise öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve üniversite yaşamına geçiş ve uyum konularında rehberlik faaliyetleri de önemli çalışmalardır. Hedef kitleyi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sportif ve kültürel faaliyetlere de dahil ederek sağlıklı nesiller oluşmasına ve şehir ile Üniversite bütünleşmesine gençlik düzeyinde katkı sağlamak projenin en temel somut çıktılarından olacaktır.

Üniversitemize, gençlere sürekli hizmet verecek yeni bir merkez kazandıracak olan proje 350.000TL bütçe ile onaylanmış ve sözleşmesi 16.12.2013 tarihi itibari ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda imzalanarak uygulamaya başlanmıştır.