Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından  “Yabancı Kelimelerin Dilimize Geçiş Seyirleri ve Bu Durumun Sayısal Olarak Değerlendirilmesi” konulu konferans düzenlendi.

6 Kasım 2013 Cuma günü 3 Mart Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Seyit AYDIN, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN, Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ ile Prof. Dr. Sezgin AYAN, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatin SEZGİN,Genel Sekreter V. Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK,  fakülte dekanlarımız, yüksekokul müdürlerimiz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yasin ŞERİFOĞLU; Türk boylarının farklı coğrafyalara taşınması, o coğrafya üzerindeki kültürlerle ilişkiler kurmasının doğal olarak dillerini de etkilediğini söyledi. ŞERİFOĞLU: “18. Yüzyılın ortalarından itibaren ekonomik ve siyasi sebeplerle dünyanın birçok bölgesinde hakimiyet kuran batılı kültürler istila ettikleri bölgelerde yaşayan milletlerin maddi kültürlerini sömürüp değiştirdikleri gibi yaptıkları faaliyetlerle manevi kültürler üzerinde de baskı kurmuşlardır.

Bu süreçte konuşulan diller de bu baskının etkisinde kalmıştır. Türkçe de bu baskıdan nasibini almış ve halen almaya da devam etmektedir. Yakın bir zamandan beri Türkçemiz bir misyonerlik dili halini alan ve ne yazık ki ülkemizde bile utanılmasa cennet dili olarak ilan edilecek olan İngilizce ile varlık yokluk mücadelesi içindedir.” dedi.

Prof. Dr. Fatin SEZGİN yaptığı konuşmasında dilimizde neden yabancılaşma olduğundan ve bunların nasıl engelleneceğinden bahsetti. SEZGİN; yabancılaşmanın nedenleri arasında kültür ve medeniyet dairesinin değişmesi, modaya uyma, yeni kavramlara ad bulma ve etkileyici ses ve yapı gibi etkenlerin olduğu üzerinde durduğu sunumu sırasında 30 yılda hazırlamış olduğu dilimize giren yabancı kelimelerin uzun bir listesini katılımcılara sundu. Ayrıca konferans sırasında Prof. Dr. Fatin SEZGİN hangi yabancı dillerin dilimize ne kadar girdiğini hazırlamış olduğu grafiklerle katılımcılara gösterdi. Konferansın son bölümünde yabancı dillerin de başka dillerden etkilendiğini ve bunu durdurdukları zamanda bilim ve tekniğin gelişmediği ve iletişimin fazla olmadığı için şanslı olduklarını dile getiren SEZGİN; Türkçeye daha fazla yabancı kelime girmesinin sebepleri arasında Osmanlı’nın batılılaşmasından başlayarak bilim ve tekniğin daha hızlı geliştiği, yeni buluşların, yeni fikirlerin, yeni kavramların ortaya atıldığı döneme denk geldiği için bizlerin yabancı kelimelerin girişlerini engelleyemediğini söyledi.

Programın sonunda Rektörümüz AYDIN, SEZGİN’e plaket ve hediye takdiminde bulundu.