Kastamonu  Üniversitesi  2013-2014  Eğitim-Öğretim Yılı  Katkı  Payları  ve  Öğrenim  Ücretleri  ile  ilgili  detaylı bilgiye  ulaşmak için  tıklayınız.