Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’na 2013 – 2014 Akademik Yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINA

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL YETENEK SEÇME SINAVI İLE ALINACAK

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ KOŞULLAR

 

 

A. Özel Yetenek Giriş Sınavı Ön Kayıtları

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı: 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğrenci İşleri Bürosu’ndaki Sınav Kayıt masasına başvurarak yapacaklardır.(Başvurular posta ile yapılmaz).

 

B Özel Yetenek Sınav Tarihi

20 Ağustos 2013 Salı, saat 09.30 da başlayacaktır.

 

C. Öğrenci Kontenjanları

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı: 30 (Otuz) öğrenci + 10 (On) yabancı uyruklu öğrenci

 

D. Ön Kayıt Yaptırabilmek için Gereken YGS Puanı

1- Meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve liselerin, sanat, el sanatları, grafik, nakış, resim, sanat (resim) ve seramik alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracaklar için 2013-YGS puan türlerinin birinden en az 140.000 puan

2- Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adaylar için 2013-YGS puan türlerinin birinden en az 160.000 puan

 

E. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuruların şahsen yapılması zorunludur. Adayların getireceği belgeler şunlardır:

1. Başvuru Formu (Form ön kayıt sırasında verilecek ve eksiksiz doldurulacaktır.)

2. 2013 YGS Sonuç Belgesi. (Ön kayıt sırasında internet çıktısı www.osym.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.)

3. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 ( İki ) adet vesikalık fotoğraf.

4. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Ön kayıt sırasında fotokopi aslı ile karşılaştırılacak kopyası alınacaktır.)

5. Mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Ön kayıt sırasında fotokopi aslı ile karşılaştırılacak kopyası alınacaktır.)

6. Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazine Hesabına, 50 TLyatırıldığına dair banka dekontu (Dekontta adayın adı ve soyadı ile “Özel Yetenek Sınavı Katılım Ücreti” ibaresi yazılı olmalıdır.)

(Ziraat Bankası - Kastamonu Şubesi IBAN NO: TR33000100015146656227-5002)

 

F. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurusu

1. Türk ve KKTC öğrencileri için hazırlanmış olan 2013-14 KÜ Özel Yetenek Sınavları Başvuru Koşulları ve Sınav Uygulama Esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

2. Bunun dışında kalan hususlar için “KÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi” ve “KÜ Lisans Programlarına Yabancı Öğrenci Kabulü” yönergesindeki talepler ve yükümlülükler, olduğu gibi geçerlidir.

 

G. Özel Yetenek (Seçme) Sınavlarının Kesin Sonuçları ve İlanı

Resim-İş Öğretmenliği için 30(Otuz) + 10 (On) yabancı uyruklu öğrenci, asil öğrenci olarak ilan edilecektir.

Özel yetenek seçme sınavlarında asıl listelere giremeyen adaylar, yine puan sırasına göre yedek listelerde ayrı ayrı sıralanacaklardır. Kesin kayıtlarda; gelmeyen ve kesin kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, üniversitenin resmi internet adresinden yedek adaylar ilan edilerek açık kalan kontenjanlar tamamlanacaktır.

Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları <http://www.kastamonu.edu.tr> adresinden

Öğrenilebilir.

 

H. İletişim Bilgileri

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosu Merkez/KASTAMONU

Tel: 0366 214 23 12

Programı   Öğrenci Kontenjanları   Taban Puanı  Ön Kayıt Tarihi

Özel Yetenek Sınav Tarihi ve Saati

Kesin Kayıt Tarihi Boş Kontenjanlar İçin Yedek Liste Kayıt Tarihleri 
Resim İş Öğretmenliği   30+10

 2013 Alandan Mezun Olanlar İçin YGS: 140

Alan Dışı YGS: 160

 12.08.2013

16.08.2013

 20.08.2013

09.30

 02.09.2013

04.09.2013

 05.09.2013

06.09.2013

 

 

 

 

  

 

 

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2013–14 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI

“ÖZEL YETENEK SEÇME SINAVI” UYGULAMA ESASLARI

 

I. SINAVLAR

Sınav, Canlı Modelden (Figüratif) Desen ve İmgesel Tasarım  (Kompozisyon) Çalışması olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. Her iki sınavın toplam süresi 180 dakikadır. Sınav 20 Ağustos 2013 Salı günü, saat 09.30’da desen sınavı ile başlayacaktır. Canlı Modelden Desen Çalışmasının süresi 90 dakikadır. Her 30 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecek olup aralar sınav süresine dâhil değildir. Canlı Modelden Desen Çalışması sınavı bitiminde 30 dakikalık bir ara verilerek, ardından İmgesel Tasarım Çalışması sınavına geçilecektir.  İmgesel Tasarım Çalışması sınavının süresi 90 dakikadır ve ara verilmeyecektir.

Sınavlarda 35x50 cm boyutunda resim kâğıdı kullanılacaktır (Sınav kâğıtları ve malzemeleri Fakültemiz tarafından verilecektir.). Tüm adaylar her iki basamak sınava da katılacaklardır.  

1.Canlı Modelden Desen: Bu sınavda adayların Kompozisyon (Düzenleme ve Yerleştirme), Oran-orantı (Modelin ölçülerinin uygunluğu-proporsiyon), Perspektif (Mekândaki görünüş), Çizgi rahatlığı-estetik duyarlık-teknik olgunluk, Çizgi ile ifade gücü, Yaratıcılık (Özgünlük) becerileri 100 puan olarak değerlendirilecektir. Sınav süresi 100 dakikadır. Adayların bu aşamada başarılı sayılabilmeleri için en az 50 puan almaları gerekir.

2.İmgesel Tasarım (Kompozisyon) Çalışması: Bu aşamada adaylar sınav değerlendirme jürisinin belirlediği bir konuyu 90 dakikalık süre içerisinde resim kâğıdına çizeceklerdir. Adayların bu aşamada yaptığı çizimlerde; teknik ve anlatım unsurları dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Çalışmanın desen özellikleri, objelerin birbirleriyle olan ilgileri, kompozisyon, ışık gölge, oran-orantı, perspektif ve yön bilgisi ve konuya hâkimiyet ve diğer yaratıcı unsurlar dikkate alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların imgesel tasarımdan başarılı olabilmeleri için en az 50 puan almaları gerekir.

II. SINAVDA ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

1.  “Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesi” (Fakülte tarafından ön kayıt yapılırken verilecektir.)

2.  Nüfus cüzdanı (Yabancı uyruklu öğrenciler için resmi tercümeli pasaport)

3. Özel Yetenek Seçme sınavlarında adayların kullanacakları “Resim Altlıkları” (50x35 cm) ebadında duralit resim altlığı, ataçlar, sınav kâğıtları ve kalemler sınav günü adaylara fakülte tarafından verilecektir.

4. Füzen, tükenmez kalem ve renkli kalemler vb. kullanılmayacaktır.

Önemli Not: Sınavın son 15 dakikasından önce adayların sınavdan çıkmaları kesinlikle yasaktır.