Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi tarafından 24-26 Mayıs tarihleri arasında  “3. Ulusal Alabalık Sempozyumu” düzenlendi. 3 Mart Konferans Salonunda düzenlenen sempozyuma Vali Erdoğan BEKTAŞ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÇAĞILCI, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman YAMAN, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali KOÇAK, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Öznur DİLER, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan ATAY, Kurum Amirleri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıtkı ARAS: “Bir zamanlar ovalarımızı Edirne’den Van’a kadar çamlar, çınarlar süslüyor, semalarımızda bin bir renkli kuşlar ötüşüyor, laleli, sümbüllü dağlarımızda avcıların şerlerinden emin olan ceylanlar, marallar koşuşuyor, Anadolu’yu dört bir yandan gümüş kemerler gibi saran billur derelerimizde membadan mansaba kadar alabalıklar oynaşıyorlardı.

Tabi bu güzellikler bitkiler yönünden ağaçlarından dal kesenlerin başını keserim şeklindeki tehditlere, hayvanlar bakımından ise karınca ile mücadele etmek için fetva vermeyen Şeyh-ül İslamların asaletli tutumlarına borçlu idi. Bu gün ise maalesef sadece nişancılıklarını test edebilmek için zevkine kuşlarımız, kurtlarımız öldürülmekte, yine zevkine balıklarımız bombalanmakta, hatta ağaçlarımız yakılmaktadır. Bunun sonucu olarak da çamların çınarların yerlerini karaçalılar, bin bir renkli kuşların yerlerini karakargalar, ceylanların yerlerini ise kara yaban domuzları almış bulunmaktadır.

Gereken tedbirlerin alınmaması halinde Allah korusun yakın bir gelecekte billur derelerimizin yerlerini bataklıklar, güzelim alabalıklarımızın yerlerini ise kurbağalar alacaktır. İşte bu tedbirlerin alınma şartlarını tartışıp konuşabilmek için burada toplanmış bulunmaktayız.” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN, su ürünleri sektörünün dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Su Ürünleri yetiştiriciliği dünya balıkçılık üretiminin yaklaşık %30’luk kısmını karşılamakta ve her yıl %10’dan fazla aratarak büyüme göstermektedir. Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği en fazla yapılan türlerin başında alabalıklar gelmektedir. Alabalık üretimi sektörün büyük bir kısmını oluşturduğu gibi önemli ölçülerde katma değer sağlamaktadır.

Bu kadar büyük ve önemli bir sektör tabii olarak bu sahada çalışan bilim insanları ve diğer gurupların önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu bağlamda ülkemiz üniversitelerinin ve araştırma kuruluşlarının önemli çalışmaları vardır.

Sektörün mevcut durumunun analizi, mevcut potansiyele göre daha iyi seviyelere getirebilme çabaları, yaşanan darboğazlar ve çözüm yolları henüz tam anlamıyla mecrasına oturtulamamış konulardır.  Tabi burada tarımsal yayım çalışmaları ve politikalar önemli bir yer tutmaktadır.

İşte bütün bunların tartışılıp çözüm yollarının aranmasına vesile olan önemli ortamlardan birisi de bu sempozyumlardır. Yapılan çalışmaların paylaşıldığı, yeni fikirlerin üretildiği ve çözüm yolları aranan bu tip etkinlikler hem bilimsel açıdan hem de saha çalışmalarına ışık tutması açısından desteklenmesi gereken etkinliklerdir.” diye konuştu.

Vali BEKTAŞ, konuşmasında çoğu kimsenin Kastamonu’nun bir deniz ili olduğunu bilmediğini belirterek, “Kastamonu sahilinde 6 tane ilçemiz var. 170 kilometre uzunluğunda sahil şeridine sahibiz ve özellikle sahil bandında oturan ve balıkçılıkla geçinen ciddi bir kesim var. Ayrıca yine bugünkü mevzu alabalık, doğal alabalığa uygun çok güzel ormanlarımızda akarsularımız var. Dolayısıyla Kastamonu’da su ürünleri balıkçılık açısından ciddi bir potansiyel taşıyor ve bu potansiyelin bir şekilde devreye alınabilmesi içinde böyle çalışmalara ihtiyaç var. Bu çalışmayı da Üniversitemiz yapıyor.” dedi.

Konuşmaların ardından Rektörümüz AYDIN’ın oturum başkanlığını yaptığı “Türkiye Su Ürünlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Projeksiyonlar” adlı panele Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan ATAY, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Öznur DİLER ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali KOÇAK konuşmacı olarak katıldı.

Toplamda 160 katılımcının olduğu sempozyumda 48 sözlü, 48 poster bildiri ve yurt dışından 2 çağrılı bildiri yapıldı. Sempozyumun son günü ise katılımcılar Valla Kanyonu ve Pınarbaşı Şelalesi’ni gezdiler.