Üniversitemiz ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu (GEKOP)  "http://gekop.kastamonu.edu.tr" internet adresi ile Türkiye’deki bütün görme engelli kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Platformun temel hedefi Ülkemizdeki görme engelli kullanıcılara internet aracılığıyla bilgi kaynaklarını sesli ve dijital olarak sunmaktır.

Teknik altyapısı Üniversitemiz tarafından sağlanan platformun 15.000’e yakın metin kitabı Akdeniz Üniversitesi tarafından sağlanmıştır. Üniversitemiz tarafından bu proje kapsamında 23.000 yabancı sesli kitap sisteme dahil edilecektir. Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca görme engelli kullanıcıların anlık basılı yayınlardan yararlanabilmeleri için kitap okuma makinesi ve yine görme engelli kullanıcıların kütüphane basılı kaynaklarından faydalanabilmeleri için kitap sayısallaştırma cihazı alma çalışmaları devam etmektedir.

Platformumuz yeni olmasına rağmen bireysel ve kurumsal üyelikleri günden güne artmaktadır. En son Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile kurumsal üyelik sözleşmesi imzalanmıştır.