Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla Üniversitemiz 2012-2013 yılından itibaren mezunlarına diploma ile birlikte uluslararası geçerliliği olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde “Diploma Eki” verecektir.

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş kabiliyet ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinimlere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki Bölümleri

  • Diploma eki sahibi hakkında bilgi
  • Alınan dereceyi tanımlar bilgi
  • Alınan derecenin seviyesi hakkında bilgi
  • Programın içeriği hakkında bilgi
  • Alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi
  • Ek bilgiler
  • Diploma ekinin onaylanması hakkında
  • Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir.

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Diploma Eki Ne Değildir?

• Bir özgeçmiş değildir.

• Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

• Kendiliğinden akademik veya mesleki tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin Mezunlarımıza Sağladığı Faydalar Nedir?

Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır bir diploma.

Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.

Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir tanımlama.

Yurt dışı iş olanakları veya ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşma imkanı.

Öğrencilerin işe alına bilirliğini destekler.

Diploma Ekinin Yükseköğretim Kurumlarına Sağladığı Kazanımlar Nedir?

Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.

Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal kurumların özerkliğini korur.

Edinilmiş başarının başka bir eğitim içeriğinde anlaşılırlığı için belli bir bilgi çerçevesinde kabiliyetlerin değerlendirilmesini sağlar.

Kurumun yurt dışında tanınırlığını sağlar.

Mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede istihdam edilebilirliklerini artırır.

Diplomanın taşınabilirliğini sağlar ve içerikle ilgili olarak tekrar eden sorulara kurumlarda yer alan yönetici servisler tarafından yanıtların sağlanmasında zaman kaybını önler.

Diploma Eki Veriliş Şekli

Diploma Eki, her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir.

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yükseköğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir: www.enic-naric.net

Örnek Diploma Ekleri

Önlisans Diploma Eki Örneği

Lisans Diploma Eki Örneği

Yüksek Lisans Diploma Eki Örneği

Doktora Diploma Eki Örneği