aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 26.12.2012 tarihli ve 98 nolu toplantısında alınan 2012/245 sayılı kararına istinaden Eğitim Fakültesi Kampüsü’ndeki eski D Blokta “Uygulama Anaokulu” kurulması işlemleri tamamlandı.


Anaokulunun işleyişine ilişkin hazırlanan “Kastamonu Üniversitesi Uygulama Anaokulu Yönergesi”; Üniversitemiz Senatosunun 26.12.2012 tarihli ve 38 nolu toplantısında alınan 2012/169 sayılı kararı ile kabul edildi. Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizin akademik ve idari personelinin okul öncesi çağındaki çocuklarına eğitim vermek maksadıyla kurulan Uygulama Anaokulumuz; okul öncesi alanda ön lisans ve lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerimiz yanında hemşirelik ve beslenme diyetetik eğitimi alan öğrencilerimiz için de staj imkanı sağlanmış olacaktır.

2012-2013 bahar döneminde hizmete açılacak olan anaokulu fiyatları tam gün için 200 TL, yarım gün için 125 TL olarak belirlendi.

Müracaatlar 04-12 Şubat 2013 tarihleri arasında alınacaktır. Müracaat formuna ve dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Form ve müracaat dilekçesini doldurulup imzalandıktan sonra Anaokulu yönetimine teslim edilmesi gerekmektedir.