aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

 

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi’nin düzenlediği “Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu” 16 Ekim Salı günü 3 Mart konferans Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı.

Su Ürünleri Fakültemizin düzenlediği ilk sempozyum olma özelliğini taşıyan “Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu”na Kastamonu Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN, Belediye Başkan Vekili Bahri YAVUZ, bölge müdürleri, öğretim üyeleri, basın mensupları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sıdkı ARAS: “Kastamonu tarihiyle coğrafyasıyla iklimiyle tabii güzelliğiyle tarihi eserleriyle ve insanıyla kalkınmaya, refaha, huzura layık bir şehrimizdir. Refahın ve huzurun iki önemli kaynağı vardır. Bunlar maddiyat ve maneviyattır. Bunlar kuşun kanatları gibidir. Bunların birisinden mahrum olan toplumlar da kalkınmaya ve huzura kavuşamazlar. Atalarımız asırlar boyunca dünya gündemini elleri altında tutmuşlardır. Kılıçlarını düşmanlarının yozlaşmış medeniyetlerinin bağrına saplarken kara sabanlarını da toprak ananın bağrına gömebilmişlerdir. Eğer bizlerde bu şerefe nail olma sevdamız varsa lütfedilmiş olan bütün zenginlikleri en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. İşte Allah’ın verdiği nimetlerden daha iyi faydalanmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Maksadımız bütün bu tabi kaynaklarımızı masaya yatırıp bunlardan proje üretme ve daha iyi nasıl yararlanabiliriz onu gündeme getirmektir.” dedi. 

 

Kastamonu’nun tarihi süreçte geniş bir sosyal alan ve yerleşim yeri olma özelliği taşıdığını ifade eden Rektörümüz AYDIN konuşmasında: “1969 yılında il statüsü kazanan Kastamonu ili bugün merkez ile birlikte 20 ilçeye sahip ve köy sayısı bakımından Türkiye’nin ikinci büyük vilayetidir. Kastamonu tabii kaynaklar ve güzellikler açısından ülkemizin en önemli illerinden birisidir. Ülkemizdeki milli parkların en önemlilerinden iki tanesi Ilgaz ve Küre dağları milli parkları ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yükseklikleri 2500 metreyi aşan ve turizm açısından önem arz eden dağ ve tepelerimiz bulunmaktadır.

Kastamonu ili sahip olduğu bu önemli ve zengin tabii hayatı içerisinde büyük ölçüde ilmi literatüre geçmiş bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Türkiye’de bilinen 132 memeli türünün 40’ının ve 130’a yakın kuş türünün bu bölgede olduğu bilinmektedir. Bunların yanı sıra bölgeye has olan birçok bitki, çiçek ve böcek türlerinin bu zenginlikler içerisinde yer aldığı görülmektedir. Kastamonu ili yer üstü zenginlikleri kadar yer altı zenginlikleri ile de bereketli bir ildir. İlde taşkömürü, linyit ve önemli bakır madenlerinin yanında önemli rezerv miktarlarında manyezit ve mermer bulunmaktadır. Öte yandan termal kaynaklar açısından önemli bir potansiyel olduğu da yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Tarım alanları bakımından işlenebilir alanların kısıtlı olmasına rağmen dünyaca ünlü aroma ve tada sahip Taşköprü sarımsağı, Tosya pirinci ve Siyez bulguru gibi marka olmuş önemli ürünlere sahiptir. Doğal meraların genişliği dolayısıyla büyük ve küçükbaş hayvancılık önemli ölçülerde yapılmaktadır.

Şehir tabii turistik alanları ile de önemli bir potansiyeli içermektedir. Turistik önemi haiz mağaralar, kanyonlar, anıtlar, parklar ve gezi alanları sayılamayacak kadar çok ve çeşitlidir.

Merkez ve ilçeleriyle uzak ve yakın tarihe tanıklık eden birçok esere sahip olan bölge, birçok dini simge ve esere de ev sahipliği yapmaktadır. 4000 yıllık tarihe sahip olan ve bünyesinde barındırdığı medeniyetlerin izlerini taşıyan Kastamonu, birçok müze, tarihi konak, medrese, külliye, han ve kaya mezarları ile bir nakış gibi işlenmiştir. Bütün bunların ışığında bulunması gereken yerin oldukça gerisinde bulunan Kastamonu’ya kamuoyunun dikkatini bu sempozyum ile bir nebze olsun çekme arzusunda olan Üniversitemiz, şehrin kalkınmasını sağlayabilecek bu bileşenlerin doğru ve sürdürülebilir kullanımı adına bu programı tertip etmiştir.” dedi.

Son olarak konuşan Vali Erdoğan BEKTAŞ ise: “Kastamonu en çok masaya yatırılmış illerden birisidir. Gerçekten de ciddi kaynaklarımızın yanında değerlendirmeyi bekleyen kaynaklarımız da var. Hayvancılık, ormancılık, turizm, denizcilik, ekoturizm ve coğrafya açısından Kastamonu gibi önemli bir şehri kalkındıracak bir potansiyelin üzerinde oturuyoruz.

Bu sempozyumda ortaya çıkacak, değerlendirmeyi bekleyen potansiyellerimiz var. Bizi mutlu eden şey demirbaş sorunların bir bir gündemimizden düşmekte olmasıdır.

Üniversitemiz huzurlarınızda Rektörümüz ve arkadaşları güzel çalışıyorlar ve bize verdikleri sözleri tutuyorlar. Önce 10 bin öğrenci dediler sonra da 14 bin öğrenci dediler. Sözlerin tutulduğunu hepimiz biliyoruz. Onun dışında Ilgaz tüneli inşaatı başladı ve artık Ankara’ya daha yakınız. Kuzey güney hattının önemli düğümlerinden birisi daha çözümlenmiş oluyor.” dedi.

Yapılan açılış konuşmaların ardından sempozyumda görev alan bilim adamlarına Vali BEKTAŞ, Belediye Başkan Vekili YAVUZ ve Üniversitemiz Rektörü AYDIN tarafından hediyeleri takdim edildi.

Programın devamında Oturum Başkanlığını Rektörümüz AYDIN’ın üstlendiği panelde Prof. Dr. Ahmet MARANKi “Kastamonu’da Yetişen Şifalı Bitkilerin Sanayi ve Üniversite İşbirliği ile Ekonomiye Kazandırılması”, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feramuz ÖZDEMİR “Kastamonu’nun Doğal Gıda Kaynakları”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzi UĞUR “Kastamonu’da Hayvancılık ve Başarılı Olma Koşulları”, Üniversitemiz Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin AYAN “Kastamonu Orman Ekosistemleri ve Odunsu Tür Genetik Potansiyeli” Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tahir BENLİ “Kümelenme Kastamonu İçin Bir Kalkınma Modeli Olabilir” konuları hakkında bilgiler verdiler.

Öğleden sonra yapılan dört bildiri sunumunun ardından Sempozyumun ilk günü 3 Mart Konferans Salonu’nda saat 20.00’de düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu Konseri ile son son buldu.

17 Ekimde de devam eden “Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri Sempozyumu” 3 Mart Konferans Binasındaki 2 ayrı salonda toplam 30 bildirinin sunulmasıyla sona erdi.