Medeniyetin tekâmülü ile tıp biliminin tekâmülü tarih boyunca birbirini tamamlayacak şekilde ilerlemeye devam etmiştir. Tıp bilimi her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük faydalar sağlamaya devam etmektedir. Sağlıkla ilgili yapılan harcamalar bir masraf değil, insan gücü yatırımıdır. Artık günümüzde gelişmiş bir toplum olmanın en mühim işareti, o toplumun sağlıklı ve iyi yetişmiş insan gücüdür.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” derken de işaret ettiği şekilde, insan sağlığına hizmet eden hekimlerimiz, yeryüzündeki en mukaddes mesleklerden birini icra etmektedirler. Tıp bilimi sadece hastalıklarla, hasta olan insanlarla değil, aynı zamanda insan sağlığının sürekliliği için de büyük hizmetler sunmaktadır. Kastamonu Üniversitesi olarak bizler, tıp biliminin sağlıklı ve refah içinde hayat için ehemmiyetinin şuurunda olarak, Kastamonu’da yaptığımız yatırımlarla Tıp biliminin ilimizde de tekâmülü hususunda büyük bir gayret göstermeye devam etmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Üniversitemizin bu mukaddes mesleği icra eden hekimlerimiz ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, mesleğe verdikleri emeklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

 

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Rektör