Bütün insanlığa büyük bir lütuf ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrif ettikleri mübarek gece olan ‘Mevlid Kandili’ni idrak etmenin ebedi huzur ve saadeti içindeyiz. Sevgili Peygamberimizin emsal hayatıyla bütün insanlığa ulaştırdığı ulvi ve kutsi mesajlarının samimi bir biçimde tatbik ve idrak edilmesini arzu ettiğimiz günleri yaşıyoruz.

Bu vesileyle Sevgili Peygamberimize gönülden sevgi ve bağlılığımızın timsali olan mübarek Mevlid Kandilinin başta Üniversitemiz çalışanları ve talebeleri olmak üzere aziz milletimize, gönül coğrafyamıza ve bütün İslam âlemine hayırlı olmasını diler, kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile olmasını temenni ederim.