aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

 

 

 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un konuşmacı olarak katıldığı “Türk Kültür ve Dil Tarihine Genel Bir Bakış” konulu konferans, 12 Mart 2015 Tarihinde Kastamonu Üniversitesi, 3 Mart Konferans Salonu’nda yapıldı.

 

Prof. Dr. Gülensoy’un adı, Üniversitemizde Açılan Kütüphane İle Ölümsüzleşti

Konferans öncesinde, Prof. Dr. Gülensoy’un Üniversitemiz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bağışladığı 6 bin kitaptan oluşan “Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kütüphanesi”nin açılışı da Rektörümüz Prof. Dr. Aydın ve Prof. Dr. Gülensoy’un yanı sıra Üniversitemiz personeli ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Kurdele kesiminin ardından akademisyenlerimiz ile Kütüphane’yi gezen ve Üniversitemizde adının ilelebet yaşayacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Gülensoy, öğrencilere seslenerek okumak için kendilerine çokça zaman ayırmaları gerektiğini söyledi.

 

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’dan “Türk Kültür ve Dil Tarihine Genel Bir Bakış”

“Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kütüphanesi”nin açılışının ardından Konferansa başlamak üzere 3 Mart Konferans Salonu’na geçildi. Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sezgin Ayan, İş Adamı Ahmet Kılavuz, Fakülte Dekanları, Akademisyenler, kamu kurum amirleri, iş adamları ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına Türk kültürünün çok büyük ve çok geniş bir konu olduğunu söyleyerek başlayan Prof. Dr. Gülensoy, ilk Türk kavimleri İskitlerden başlayarak sırasıyla, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve Selçuklular hakkında pek çok bilgi verdi. “Hunlar savaşçılığıyla bilinir ancak kültür ve sanatta çok ilerlemiş bir medeniyettir. Polonya’ya kadar yayılan ve zaman içerisinde asimile olan Hunlar Orta Asya’daki en büyük Türk kavmidir.” diyen Prof. Dr. Gülensoy, Gök Tanrı’ya inanan Eski Türkler için ateşin kutsal bir unsur olduğunu ve ateşi söndürmenin büyük bir günah olduğunu belirterek, kurultayların dahi ateş etrafında yapıldığını söyledi. Türklerde yüzyıllardan beridir demokratik bir devlet anlayışının var olduğunu belirten Prof. Dr. Gülensoy, devlet kademesinde hakan ile birlikte hatunun da söz sahibi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Gülensoy, Hunlardan sonra gelen Göktürklerin ve onların ardından gelen Uygurların sanat ve kültürde çok ilerlemiş medeniyetler olduğunu söyleyerek, “Yerleşik hayata geçen ilk Türkler, minyatürler yaparak günlük hayatlarını bunlara aktarmışlardır. Bu minyatürlerden Uygurların giyimlerini ve kültürlerini anlamak mümkündür.” dedi. Uygurlardan sonra Türklerin İslamiyet’i kabul ettiğini ve bundaki en büyük etkenin Gök Tanrı dininde de mevcut olan tek tanrı anlayışının olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülensoy, Türklerin Müslüman olduktan sonra eski kültürlerini de yaşatmaya devam ettiğini belirtti. Konuşmasının sonunda öğrencilere bir kez daha seslenerek, kitap okumanın bir boş zaman etkinliği değil; zaman ayrılması gereken önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gülensoy, onlara bol bol kitap okuyarak kültürlerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Konferansın bitiminde Rektörümüz Prof. Dr. Aydın, Prof. Dr. Gülensoy’a Üniversitemizin plaket ve hediyelerini, İş Adamı Kılavuz’a da Üniversitemizin hediyelerini takdim etti.