aday öğrenci

Teknoloji üreten üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Üniversitemiz, üretilen teknolojinin ticarileşmesi yönünde de adımlar atmaya başladı. Bu çerçevede Üniversitemiz bünyesinde Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörlüğü kurulmuştur. Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO), üniversitenin sanayiye teknoloji transferini sağlayarak ekonomik değer oluşturması ve bu değerin üniversiteye geri dönmesi amacına hizmet edecektir. Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi yani teknolojinin ticarileştirilmesi birçok adımı içeren karmaşık ve uzun bir süreçtir. Buluştan ticarileşmeye kadar olan bu süreçte TTO destek vermektedir.

Üniversitemizde TTO kurulana denk, TTO fonksiyonlarına dair faaliyetler Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü, Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekteydi. 

TTO, Ar-Ge faaliyetlerini projelendirerek, araştırma sonucu çıkan çözümleri ihtiyaç sahibi sanayi kuruluşlarına aktaracaktır. Bilginin kullanılabilirliğini arttıran ara yüz görevini yapacak olan TTO, üniversitedeki teknolojiyi üniversite dışında kurum ve kuruluşlara iletecektir. Üniversite bünyesindeki bilgi bankası böylece toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşecektir.

Üniversite-sanayici işbirliğini geliştirmesi beklenen Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörlüğünün görev dağılımı şu şekilde yapılmıştır.

Koordinatör: Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ

Koordinatör Yardımcıları: Öğr. Gör. Dr. Fuat KARTAL, Öğr. Gör. Nadir ATEŞOĞLU

Danışman: Doç. Dr. Zekeriya YERLİKAYA

İletişim ve Tanıtım Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KILIÇARSLAN

Fikri ve Sınai ve Mülkiyet Hakları: Hukuk Müşaviri V. Hatice ÖZYILDIZ

Teknopark Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE