Tarım Haftası Etkinlikleri kapsamında Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Kastamonu Tarımının Geleceği Üzerine Projeksiyonlar” konulu panel, 28 Ocak 2015 Tarihinde Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsü, 3 Mart Konferans Salonu’nda yapıldı.

Saat 13.30’da açılışı yapılan panele Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Tot, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sezgin Ayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, PTT Başmüdürü Aysel Varlıker, Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilcisi Cihat Sipahi, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Atatürk ve Silah arkadaşlarının aziz hatırası anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından açılış konuşmalarını yapmak üzere Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilcisi Cihat Sipahi, kürsüde yerini aldı.

Panelin düzenlenmesinde Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Sipahi, Kastamonu’nun Türkiye için önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna dikkat çekerek, panelde ortaya konacak görüşlerin Kastamonu tarımının gelişmesine olumlu etki etmesini temenni ettiğini belirtti.

Sipahi’nin ardından açılış konuşmaları kapsamında kürsüye gelen ve Kastamonu’daki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin günümüzdeki durumuna ilişkin sayısal verileri aktaran Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, Panelin verimli geçmesini temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından, Paneli başlatmak üzere yerini alan Oturum Başkanı Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, konuşmalarını yapmaları için Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Tüzemen, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen ve Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez’i kürsüye davet etti.

Panelist Prof. Dr. Şen, “Bitkisel Üretim Çerçevesinde Kastamonu’da Ceviz’in Geleceği” konulu konuşması kapsamında Kastamonu’nun ceviz üretimi konusunda sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli tarım alanlarından biri olduğunu belirtti. Kastamonu’nun son derece verimli bir toprağa sahip olduğunu ve cevizin yanı sıra elma, armut, erik gibi meyvelerin, yetiştiği bölgenin adı ile tarım literatürüne girmesi suretiyle meyve yetiştiriciliği hususunda yer etmiş bir il olduğunun altını çizen Şen, Kastamonu’daki yetiştiricilerin bu fırsatları değerlendirerek, tarım alanında çok büyük atılımlar sağlayabileceklerini belirtti.

Panelist Prof. Dr. Tüzemen, “Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kastamonu’ya Yeni Rol” başlıklı konuşmasında Kastamonu’nun büyükbaş hayvan yetiştiriciliği hususunda Türkiye’nin önemli bir bölgesi olduğuna dikkat çekti. Sığır yetiştiriciliği başta olmak üzere, büyükbaş hayvancılıkta dünyanın ve Türkiye’nin durumuna ilişkin çeşitli istatistiki veriler sunarak sözlerine devam eden Prof. Dr. Tüzemen, mevcut hayvancılık metotlarının geliştirilip modernleştirilmesi suretiyle Kastamonu’da büyükbaş hayvancılığın çok daha ileri seviyelere taşınabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Tüzemen, bugün Kastamonu hayvancılığında % 53 olan buzağı oranı Türkiye ortalaması olan % 63 seviyesine yükseltildiği takdirde Kastamonu ekonomisine 20 milyon; % 70 seviyesine yükseltildiğinde ise 120 milyonluk bir gelir elde edilebileceğini söyledi.

Panelist Yrd. Doç. Dr. Sönmez ise “Kastamonu İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğine İlişkin yeni Yaklaşımlar” başlıklı konuşması kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliğinin dünyanın en hızlı büyüyen gıda sektörü olduğunu ve Kastamonu’nun su ürünleri yetiştiriciliği konusunda potansiyel açıdan Türkiye’nin en avantajlı ili olduğunu belirtti. Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi müşahedesinde yıllık 120 ton civarında alabalık üretimi yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sönmez, bu alanda yeterli çaba ve emek sarf edildiği takdirde Kastamonu su ürünleri yetiştiriciliğinde yıllık üç bin ton ürün alınabileceğinin; bu sayede hem il hem de ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlanabileceğinin altını çizdi.

Panelistlerin konuşmalarını tamamlamalarının ardından, soru-cevap kısmına geçmeden önce Panele ilişkin bir değerlendirme konuşması yapan Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, ziraat mühendisliğinin son derece önemli ve asil bir meslek olduğunu vurguladı. Rektör Aydın; bir ziraat mühendisinin insanlığın kendisine daima ihtiyaç duyacağının bilincinde olarak yetişmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda geleceğin ziraat mühendislerini yetiştiren hocaların da kendilerini talebelere bu hissiyatı aşılayabilecek birikim ve yeterlilikte olması gerektiğinin önemle altını çizdi. Kastamonu Üniversitesi olarak tarımsal ve zirai faaliyetlerin her daim destekçisi olduğumuzu belirten Prof. Dr. Aydın, bu alanlara hitap eden mesleklerin akademik manada tanınabilirliğini sağlama hususunda eğitim ve öğretimde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Panel konuşmaları ve soru-cevap bölümünün bitiminde verilen ikramın ardından “Kastamonu Tarımının Geleceği Üzerine Projeksiyonlar” konulu faaliyet sona erdi.