Bir milletin ulaştığı medeniyet seviyesi, onu teşkil eden fertlerin huzuru ve mutluluğu ile doğru orantılıdır. Ülkelerin engelli vatandaşlarına temin ettikleri hizmetlerin çeşit ve niteliği, toplumsal huzurun ve refahın bir göstergesidir.

Türkiye’de engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi hususunda yapılan çalışmalar her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bu manada, engelli fertlere ve ailelerine yönelik hizmetlerin nitelik ve kapsamının arttırılması, toplumsal huzurun tekâmülü bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlarımızın da engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaları için gösterecekleri destek ve gayret, hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluktur.

Biz Kastamonu Üniversitesi olarak,  engelli talebelerimizin tahsilleri boyunca en iyi biçimde yetişerek, meslek hayatlarına atılabilmeleri hususunda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyor ve bu hususta Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bunun yanı sıra, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen farklı sosyal sorumluluk projeleri vasıtasıyla engelli kardeşlerimize gerekli imkânlar sağlandığında neler yapabileceklerini dünyaya göstermeye gayret ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Üniversitemiz bünyesinde çalışan veya eğitim gören kardeşlerimiz olmak üzere, bütün engelli vatandaşlarımızın Engelliler Günü’nü kutluyor, kendilerine engelsiz bir hayat temenni ediyorum.