aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

Kastamonu’da “Kastamonu Ahşap Ürünleri İmalatı Rekabetçilik Analizi ve Kümelenme Yol Haritası Çalışması Projesi” kapsamında kümelenme eğitimi verildi.

Üniversitemiz 3 Mart Konferans Salonu’nda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2014 yılı çalışma programında yer alan ‘Kümelenme Analiz Çalışmasının Yapılması ve Küme Potansiyeli Gösteren Sektörlerin Geliştirilmesi’ faaliyeti kapsamında Kastamonu AB Valilik, Proje ve Koordinasyon Merkezi ve KOSGEB Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ortak olarak yürütülecek olan ‘Kastamonu Ahşap Ürünleri İmalatı Rekabetçilik Analizi ve Kümelenme Yol Haritası Çalışması’ projesi başladı.

Ahşap ürünleri imalatı sektöründe yer alan firmaların küme avantajlarından faydalanarak rekabet edebilirliğin arttırılması hedeflenen projenin açılış konuşmasını KUZKA Planlama Birimi Uzmanı Vedide Zeynep Ünal yaptı. 

KUZKA Genel Sekreter V. Hilmi Ergür’ün konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın protokol konuşması yaptı. Aydın Kastamonu’nun kalkınması hususunda son derece ehemmiyetli bir yer teşkil eden bu projenin yol haritasının çizileceği bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu’nun, orman varlığının zenginliği ile yalnız Batı Karadeniz’in değil; Türkiye’nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Rektörümüz Aydın “vilayetimiz ahşap ve ahşap ürünleri sektöründe önemli bir pay sahibidir. Ahşap ürünleri imalatının teşekkülü ile doğru orantılı bir gelişim gösteren mobilya imalatı hususunda işyeri sayısı bakımından Kastamonu, göz ardı edilemeyecek bir merkezdir. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık, ahşap sektörüne hizmet eden firmaların tanıtım, pazarlama, ürün geliştirme, dış ticaret gibi birçok alanda eksiklerinin olduğu görülmektedir. Kümelendirme Projesi’nin yol haritasının çizileceği bugünkü toplantının, sektörün meselelerine çözümler üreteceği ve önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı teşekkül etmesi hususunda büyük faydalar sağlayacağı aşikârdır. Kastamonu Üniversitesi olarak bu projenin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi yolunda elimizden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduğumuzun altını çizmek isteriz.” dedi.

Rektörümüz Aydın konuşmasının devamında da Üniversite olarak ilgili fakülte ve yüksekokullarından da vilayetimizde öncü çalışmalar yaptıklarını ifade ederek “Üniversite olarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Tosya Meslek Yüksekokulu vilayetimizde mevcut ahşap sanayi sektörleri için akademisyenleri ve öğrencileri ile birlikte çalışmalarına bütün gayretleri ile devam etmektedir. Bunun en somut örneği, Kastamonu Entegre Şirketi ile işbirliği içerisinde yapılan, Üniversitemizin ilk San-Tez projesidir. İlgili proje kapsamında üniversite-sanayi işbirliği ile firmanın üretiminde kullandığı enerji miktarını azaltmak, ürün kalitesini artırmak ve böylece ülkemizdeki orman ürünleri sanayiinde verimin, kalitenin ve milletlerarası rekabet yeteneğinin artması ile milli ekonomiye de katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca yine Orman Fakültemizin bünyesinde Kastamonu ilindeki sanayi firmalarında bulunmayan; ahşap malzemenin ömrünü 4 kat artıran emprenye işlemi tesisini kurarak, ahşap sanayii için yeni bir teknolojiyi vilayetimize getirmiştir. Ayrıca Bölüm müfredatında mevcut Proje dersleri kapsamında, Kastamonu ve ülkemiz orman endüstri sanayisinin çeşitli problemlerine çözüm bulacak ‘Kastamonu Ahşap Oyma Motiflerinin İşlenmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Programlarının Kullanılması’, ‘Kastamonu Yöresinde Yapılan Ahşap Kütük Ev İmalatının Standartlaştırılması’ gibi projeler üretilmekte ve çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Orman Fakültesi’nin devam ettirdiği proje ve faaliyetlerin yanı sıra, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz de çalışma ve faaliyetleri ile vilayetimizin iktisadi kalkınmasına hizmet etmektedir. Fakültelerimizin dışında, bölgede ahşap ve ahşap ürünleri sektöründe hizmet veren işyeri sayısının % 52’sini ve mobilya imalatı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin % 20’sini kucaklayan ilçemiz Tosya’da mevcut Yüksekokulumuzun, bu projede büyük destek sağlayacağına inanıyoruz. Mobilya endüstrisinde kullanılan ağaç işleme makinelerini, mobilya yapımında kullanılan malzeme ve aksesuarları tanıyan; mobilya, iç mekân tasarım ve üretimlerini yapabilen teknik elemanların yetiştirilmesi maksadıyla Tosya Meslek Yüksekokulu’nda açılan “Mobilya ve Dekorasyon” Programı, ahşap ve ahşap ürünleri sektörüne vasıflı ve fedakâr çalışanlar yetiştirmektedir.” dedi.

Toplantıda eğitimde rekabet gücü, kümelenme kavramı, yenilikçilik, küme analiz teknikleri gibi konulara yer verilirken, yurtiçi ve yurt dışındaki başarılı küme örnekleri ele alındı. Katılımcılara Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) kapsamında küme oluşumlarına sağlanan destekler hakkında da bilgiler verildi.