Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim Programlarına ilişkin yapılan anlaşmalar ile Dünya Üniversiteleri arasında yerini alan Kastamonu Üniversitesi, imzalanan ikili protokoller ile birlikte, milletlerarası itibarını güçlendirmeye devam ediyor.

11 Nisan 2014 tarihinde, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit AYDIN, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN, Prof. Dr. Sezgin AYAN, Prof. Dr. Ömer ATALAR, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri ve akademik personelimizin katıldığı ve Merkezi Yemekhanede düzenlenen bir toplantı ile Üniversitemizde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin durumu değerlendirildi.

Toplantı, Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Erol AKKUZU’nun,  dünya genelinde üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin genel durumları, öğrenim sürecinde meydana gelen olası problemler ve çözüm yollarına ilişkin sunumu ile başladı. Uluslararası öğrencilerin, öğrenim gördükleri ülkelerdeki üniversitelerden mezun olduktan sonra atıldıkları iş hayatında o ülkenin ve üniversitenin gönüllü elçileri olduklarının altını çizen AKKUZU; Üniversitemizde en çok İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, İletişim Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde uluslararası öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Fil Dişi Sahili gibi ülkeler başta olmak üzere, Üniversitemizde bugün itibariyle öğrenimini sürdüren toplam 242 Uluslararası öğrencimiz olduğunu söyleyerek, öğrencilerin karşılaştığı belli başlı sorunları dile getiren AKKUZU; Üniversitemizi dünyada daha başarılı biçimde tanıtmak hususunda, eldeki imkânların en iyi şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Toplantı sonunda konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapan Rektörümüz AYDIN, Türkiye üniversitelerinin tamamının yurtdışından talebe çekme arzusunda olduğunu belirterek, Ülke olarak milletlerarası talebe konusunda dünya üniversitelerinin gerisinde olduğumuzun altını çizdi. Dünya üniversitelerine yetişebilmek için Türkiye Üniversitelerindeki milletlerarası öğrenci sayısını artırmak gerektiğini söyleyen AYDIN, bunun sağlıklı biçimde yürümesi için belli prensipler ortaya konması gerektiğini ifade etti. Rektör AYDIN sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de en düzgün ve dürüst işimiz eğitim. Eğitim sistemimiz prensipleri ile iyi işliyor. Özellikle Türk Cumhuriyetleri’nde bugüne kadar tıp ve mühendislik alanları başta olmak üzere yükseköğrenimlerini Rus Üniversitelerinde görme eğilimi vardı. Eğitim kalitemizden taviz vermediğimiz takdirde, önümüzdeki yıllarda Türk Üniversiteleri daha da çok rağbet görmeye başlayacaktır. Bu doğrultuda Kastamonu Üniversitesi olarak, prensiplerimize sadık kalarak, bu talebi karşılayabiliriz. Üniversitemize öğrenim görmek üzere gelen uluslararası öğrenciler eğitim sistemimize yabancı olduklarından, adaptasyon sürecinde sosyal ve psikolojik bocalama yaşayabilirler. Biz Kastamonu Üniversitesi Mensupları olarak, onlara bu süreci en sorunsuz şekilde geçirmeleri hususunda yardımcı olmalıyız. Bu manada bütün hocalarımızdan gönüllü müşavirlik hizmeti bekliyoruz.”

Rektörümüz AYDIN, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplantı, ortaya konan sorunlar ve öğretim elemanlarımızın konuya ilişkin çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.