06-07 Mart 2014 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi’nde “Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Ulusal Konferans düzenlendi.

“Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi” (METEK) kapsamında Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA, Çorum Valisi Sabri BAŞKÖY, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer AÇIKGÖZ, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Durmuş GÜNAY ve Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali DEMİR, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN, Yükseköğretim Kurulu MYO Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut ÖZER, çok sayıda üniversitenin rektörü, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer ATALAR, Kastamonu Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Hasbi YAPRAK, Cide Rıfat Ilgaz MYO Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Serkan ISLAK, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Hakan AKYILDIZ, Küre MYO Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖĞRETEN, akademisyenler ve kamu kurum amirleri katıldı.

Dünya ve Türkiye'nin kendi iç dinamikleri sonucunda ülkemizde yükseköğretime olan talebin her geçen gün artığını ve Ülkemizin nüfus yapısıyla bu isteğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten YÖK Başkanı ÇETİNSAYA: “Bizler bunu karşılayabilmek için bir yandan yükseköğretim kurumlarının sayısını artırırken diğer yandan da kapasitelerinin artışını da teşvik ediyoruz. Bütün bunları yaparken bu büyümenin sürdürülebilir olması ve kalite süreciyle birlikte yürümesini de teşvik etmekle birlikte gerekli önlemleri almaya çalışmaktayız.” dedi.

Bu çalıştayda da meslek yüksekokullarının, eğitim ve iş dünyasının ilgili temsilcileri tarafından masaya yatırarak MYO’ların kalite süreçleriyle ilgili yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren YÖK Başkanı ÇETİNSAYA, Ülkemizdeki meslek yüksekokullarına ilişkin istatistiki bilgi paylaşımında bulunarak, “Ön lisans eğitiminde ya da meslek yüksekokullarımızda okuyan öğrencilerimiz, yükseköğretimde okuyanların % 30'una karşılık geliyor. Bütün sistemimizin % 30'unu mesleki ve teknik eğitim oluşturuyor.” dedi.

YÖK Başkanı ÇETİNSAYA konuşmasının sonunda bütün paydaşlarla bu konuyu bir eylem planına dönüştürmek ve ondan sonra da genel kurulda alınacak kararla bire bir politika haline getirmek istediklerini belirtti.

Konferansın ilk günü yapılan oturumlarda Prof. Dr. Durmuş GÜNAY “Türkiye’de Meslek Yüksekokulları, Düzenleme Çalışmaları ve Öneriler” konulu bir sunum yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali DEMİR ise “MYO’larda Öğrenci Kabul Sistemi” üzerine değerlendirmelerde bulunarak sistem üzerine detaylı bir sunum yaptı.

Konferansın panel bölümlerinde “MYO’lardan Beklentiler, Eğitim ve İstihdam İlişkisi”, “Meslek Yüksekokullarının Mesleki Yeterlilikler Sistemi İçindeki Yeri”, “MYO’larda İnsan Kaynakları-Kalite İlişkisi: Öğretim Elemanlarının Mevcut Durumu”, MYO’larda Eğitim-Kalite İlişkisi: Müfredat, Altyapı ve Uygulama Modelleri” konuşuldu.

İki gün süren konferansta meslek yüksekokullarının yapısı, eğitim kalitesi ve eğitimden istihdama geçişte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.