Prof.Dr. Ali Rafet ÖZKAN

 

Görevler

 • Akademik Birimler
  • Fakülteler
   • İletişim Fakültesi
   • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   • İlahiyat Fakültesi
  • Yüksekokullar
   • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  • Enstitüler
   • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Bölüm Başkanlıkları
   • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı
 • Koordinatörlükler
   • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • İdari Birimler
   • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
   • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
   • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
   • Hukuk Müşavirliği
 • Diğer Görevler
   • Senato ve Yönetim Kurulu Gündemleri
   • Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu Başkanlığı
   • Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Koordinatörlüğü
   • Bilgi Edinme Birimi