Vizyonumuz

Üniversitemiz :

  • Ülkemizdeki ve ülke dışındaki saygın üniversitelerle iş ve güç birliği yaparak verdiği eğitim niteliğini arttırmak;
  • Elde edeceği bilimsel verileri dünyanın bilimsel anlayışıyla karşılaştırıp, evrensel çağdaşlık ve uygarlık ölçütlerini kendi ulusal değerleriyle kaynaştırarak, gönençli bir toplum olmanın alt yapısına katkıda bulunmak;
  • Vatanına bağlı, ulusal değerlere saygılı, bilimselliği özümsemiş, kültür ve sanatı içselleştirmiş, üretken ve aydınlık düşünceli mezunlar vermek;

Görüşlerini benimsemiştir.


Misyonumuz

Üniversitemiz :

  • Kurumsal ve toplumsal sorumluluklarının en başına “uluslararası düzeyde insan gücü” yetiştirmeyi koymak;
  • Geçmişin deneyimini, bugünün gerçeğini, yarının gereğini göz önünde bulundurarak; eğitim sürecinde etkin öğrenmeyi, yetkin uygulamayı egemen kılmak;
  • Bireysel yeteneğe de toplam kaliteye de önem verip, gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak;
  • Öğrenciyi varlığının gerekçesi sayıp, öğrenci odaklı eğitim yapmak;
  • Başarısızlığa nedenler aramak yerine, başarmaya yoğunlaşmak;
  • Öğretim üyelerinin yapacağı araştırma ve yayınlarda bilimsel etiği akademik onur saymak;
  • Elde ettiği bilgiyi kamu yararına kullanmak;

Görevlerini yerine getirmek üzere akademik kulvarda yerini almış, şehrin seçkin öğretim kadrosu, sürekli gelişen fiziki alt yapısıyla geleceğe güvenle yol almaktadır.