Vizyonumuz

Üniversitemiz :

 • Ülkemizdeki ve ülke dışındaki saygın üniversitelerle iş ve güç birliği yaparak verdiği eğitim niteliğini arttırmak;
 • Elde edeceği bilimsel verileri dünyanın bilimsel anlayışıyla karşılaştırıp, evrensel çağdaşlık ve uygarlık ölçütlerini kendi ulusal değerleriyle kaynaştırarak, gönençli bir toplum olmanın alt yapısına katkıda bulunmak;
 • Vatanına bağlı, ulusal değerlere saygılı, bilimselliği özümsemiş, kültür ve sanatı içselleştirmiş, üretken ve aydınlık düşünceli mezunlar vermek;

Görüşlerini benimsemiştir.


Misyonumuz

Üniversitemiz :

 • Kurumsal ve toplumsal sorumluluklarının en başına “uluslararası düzeyde insan gücü” yetiştirmeyi koymak;
 • Geçmişin deneyimini, bugünün gerçeğini, yarının gereğini göz önünde bulundurarak; eğitim sürecinde etkin öğrenmeyi, yetkin uygulamayı egemen kılmak;
 • Bireysel yeteneğe de toplam kaliteye de önem verip, gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak;
 • Öğrenciyi varlığının gerekçesi sayıp, öğrenci odaklı eğitim yapmak;
 • Başarısızlığa nedenler aramak yerine, başarmaya yoğunlaşmak;
 • Öğretim üyelerinin yapacağı araştırma ve yayınlarda bilimsel etiği akademik onur saymak;
 • Elde ettiği bilgiyi kamu yararına kullanmak;

Görevlerini yerine getirmek üzere akademik kulvarda yerini almış, şehrin seçkin öğretim kadrosu, sürekli gelişen fiziki alt yapısıyla geleceğe güvenle yol almaktadır.

Sevgili Öğrenciler,


Kendinizi ve toplumdaki yerinizi tanımlarken başvuracağınız önemli dayanaklardan biri de öğrencisi ve mezunu olduğunuz üniversitelerdir. Kuşkusuz üniversite öğrencilik yıllarınız, size kendinizi daha yakından tanımanız ve kendinizi yönetme becerisini kazanmanız için fırsatlar sunmaktadır.

Kastamonu Üniversitesi, zengin akademik programları, araştırma merkezleri ve alanında uzman akademik kadrosu ile bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Ayrıca, farklı ilgi alanlarına yönelik sertifika programları, öğrenci toplulukları ve ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile akademik gelişiminizin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişiminize destek olmakta, bu sayede de kabiliyetlerinizi tanımanıza ve geliştirmenize yardımcı olmaktadır. Üniversitemiz, potansiyellerinizi keşfetmenize ve gerçekleştirmenize imkân sağlamayı ve önünüzde yeni ufuklar açılmasını hedeflemektedir.

Kastamonu Üniversitesi, toplumsal, kültürel ve tarihi değerler konusunda farkındalıkları ve duyarlılıkları yüksek, çevre bilinci oluşmuş, mesleki ve şahsi hedeflerini belirlemiş, bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerleme gayesi içinde olan ve kendini hayata donanımlı bir şekilde hazırlama motivasyonu taşıyan öğrencilerle birlikte belirlemiş olduğu vizyon doğrultusunda ilerlemektedir.

Kastamonu Üniversitesi ailesi olarak hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dileriz.

Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz, 5467 sayılı Kanunla 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur.

Yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen Üniversitemiz, başta bilimsel olmak üzere sosyal, kültürel, fiziki ve sportif alanlarda atılımlar yaparak “Gelişen Genç Üniversite” olduğunu ispatlamaktadır.

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana kampüs, Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık alanda kurulu “Kuzeykent Kampüsü”, “Tıp Fakültesi Kampüsü” ve “Eğitim Fakültesi Kampüsü” hizmet vermektedir.

Üniversitemiz bünyesinde sayısı giderek artan seçkin akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Ayrıca kampüs alanımızda 3 adet konferans salonu; 1 tanesi Eğitim Fakültesi Kampüsü’nde 2 tanesi de Kuzeykent Kampüsü’nde olmak üzere toplam 3 adet kapalı spor salonu; 1 kondisyon salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, merkezi ve öğrenci laboratuvarları, 2 adet Sosyal tesis ve Yed-i Beyza Konağı ve Cide Konuk Evi  bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim Fakültesi Kampüsünde uygulama anaokulu hizmet vermektedir.

Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsü yakınında öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı merkezde 6 adet, Abana’da da 1 adet olmak üzere hizmet veren 2928 erkek, 4462 kız öğrenci kapasitesine sahip yurtlar bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bu yurtların dışında, özellikle şehir merkezinde ve Kuzeykent Kampüsü yakınında çok sayıda ve değişken donanımda özel öğrenci yurtları vardır.

Üniversitemizde İngilizce hazırlık ve İlahiyat Fakültesinde Zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen  İngilizce Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak yürütülmektedir. Ayrıca yurt dışından gelen kursiyerler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi verilmektedir.

Üniversitemizde tiyatro, tarih, müzik, fotoğrafçılık, çevre gibi farklı alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren 111 adet öğrenci topluluğu ve 10 adet kulübümüz mevcuttur. Bu kulüp ve toplulukların sayısı ve faaliyetleri gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

Üniversitemizin dünyanın farklı yerlerindeki 98 üniversite ile ikili protokol anlaşmaları bulunmaktadır. Bu protokollerimiz çerçevesinde Meslek Yüksekokullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, ikili protokolümüzün olduğu dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerde lisans tamamlama; lisans mezunu öğrencilerimiz de yüksek lisans eğitimi alma imkânına sahiptir. Yapılan anlaşmalarda beraber araştırma yapma, ortak proje yürütme, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi de yer almaktadır.

Ayrıca Üniversitemizin ülkemizdeki 88 üniversite ile Farabi değişim programı çerçevesinde protokol anlaşması, 69 Avrupa Üniversitesi, 2 otel ile toplamda 177 Erasmus programı çerçevesinde öğrenim görme, staj ve öğretim üyesi hareketliliği kapsamında anlaşmamız bulunmaktadır.

İşbirliği Protokolü imzaladığımız üniversiteler ile Erasmus ve Farabi anlaşmalarımızın bulunduğu üniversiteler arasına yenilerini hızla ekleyecek olan Üniversitemiz, ‘Dünya Üniversitesi’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma merkezleri ile Üniversitemiz öğrencilerine sunacağı eğitim imkânlarını sürekli çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

Üniversitemiz, üniversite hayatının karmaşa ve stresinden uzak sağlıklı bir biçimde doya doya yaşanabileceği teorik eğitimin pratiğe rahatlıkla dönüştürülebileceği, akademisyen-öğrenci iletişiminin en üst seviyede olduğu, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyacağınız dinamik bir üniversitedir.

Misyonumuz

Bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren; ormancılık ve tabiat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden bir üniversitedir.


Vizyonumuz

İhtisas alanı öncelikli, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın bir üniversite olmaktır.


Temel Değerlerimiz

Kastamonu Üniversitesi; 

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder. 

Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir.

Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder. 

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenirliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir. 

Girişimcilik faaliyetlerini destekler. · Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler. 

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.

Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 8 fakülte, 4 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 2 enstitüden oluşmaktadır.

Üniversitemizde toplam 9.733 öğrenci öğrenim görmekte olup, 390 Akademik, 292 İdari Personel görev yapmaktadır.

Üniversitemizin ana kampüsü, Daday Yolu 3.Km'de bulunan, 237 hektarlık alanda kurulu “Kuzeykent Kampüsü” dür. Kampüs içerisinde 3 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü, 1 Konferans Salonu, 1 Kapalı Spor Salonu, 1 Kondisyon Salonu, 6 Laboratuvar ve Atölye, 2 Sosyal Tesis ve açık spor sahaları hali hazırda bulunmakta olup, Eğitim Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu binalarının yapımı devam etmektedir.

Fakültelerimiz;

 • Eğitim Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Orman Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Su Ürünleri Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
   

Yüksekokullarımız;

 • Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu
 • Beden Eğitim Spor Yüksekokulu
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Meslek Yüksekokullarımız;

 • Kastamonu Meslek Yüksekokulu
 • Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
 • İnebolu Meslek Yüksekokulu
 • Tosya Meslek Yüksekokulu
 • Taşköprü Meslek Yüksekokulu
 • Araç Meslek Yüksekokulu
 • Devrekani Meslek Yüksekokulu
 • İhsangazi Meslek Yüksekokulu
 • Küre Meslek Yüksekokulu
 • Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu
 • Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Enstitülerimiz;

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü