sempozyum

Üniversitemiz için yapılan tüm basılı ve elektronik iletişim ürünlerinde bu kitapçıkta verilen görsel standartlara düzgün bir şekilde uymamız gerekmektedir.

Bu kurallara uyarak en değerli varlıklarımızdan birini, kurumsal imajımızı korumuş olacağız. İç ve dış hedef kitlemiz için tutarlı bir iletişim ile kimliğimizi geliştireceğiz, rakiplerimiz arasında kolayca görünür hale geleceğiz. Görsel standartlar konusunda herhangi bir sorununuzla ilgili Basın Birimi size yardımcı olacaktır.

Temel Değerlerimiz

Kastamonu Üniversitesi; 

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder. 

Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir.

Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder. 

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenirliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir. 

Girişimcilik faaliyetlerini destekler. · Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler. 

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.

Sevgili Öğrenciler,


Kendinizi ve toplumdaki yerinizi tanımlarken başvuracağınız önemli dayanaklardan biri de öğrencisi ve mezunu olduğunuz üniversitelerdir. Kuşkusuz üniversite öğrencilik yıllarınız, size kendinizi daha yakından tanımanız ve kendinizi yönetme becerisini kazanmanız için fırsatlar sunmaktadır.

Kastamonu Üniversitesi, zengin akademik programları, araştırma merkezleri ve alanında uzman akademik kadrosu ile bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Ayrıca, farklı ilgi alanlarına yönelik sertifika programları, öğrenci toplulukları ve ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile akademik gelişiminizin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişiminize destek olmakta, bu sayede de kabiliyetlerinizi tanımanıza ve geliştirmenize yardımcı olmaktadır. Üniversitemiz, potansiyellerinizi keşfetmenize ve gerçekleştirmenize imkân sağlamayı ve önünüzde yeni ufuklar açılmasını hedeflemektedir.

Kastamonu Üniversitesi, toplumsal, kültürel ve tarihi değerler konusunda farkındalıkları ve duyarlılıkları yüksek, çevre bilinci oluşmuş, mesleki ve şahsi hedeflerini belirlemiş, bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerleme gayesi içinde olan ve kendini hayata donanımlı bir şekilde hazırlama motivasyonu taşıyan öğrencilerle birlikte belirlemiş olduğu vizyon doğrultusunda ilerlemektedir.

Kastamonu Üniversitesi ailesi olarak hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dileriz.