15.07.2013 tarihinde eğitime başlanacak olan görevde yükselme eğitimi alan bilgisi ders notları 15.07.2013 Pazartesi günü sınıfta dağıtılacaktır.