Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili lisansüstü eğitim vermek; disiplinler arası çalışmalar yapmak; Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte daha iyi araştırılması, tanıtılması ve öğretilmesine dönük projeler üretmek; ilgili olduğu sahalarda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.