Türk kültür ve medeniyetini; dil, tarih, edebiyat, halkbilimi ve diğer sahalarda araştırmak ve incelemek; bu sahalarda elde edilen sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasyıla bilim dünyasıyla ve kamuoyuyla paylaşmak; konuyla ilgili sempozyum, panel, çalıştay, seminer, konferans, yaz okulu ve benzeri etkinlikler düzenlemek.