Müdür 

Dr. Öğr. Üyesi Erol TOPAL

 

Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Funda BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ŞİMŞEK

 

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Erol TOPAL

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Funda BULUT

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ŞİMŞEK

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KÜÇÜKBASMACI

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KÜLEKÇİ

ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Malik BANKIR
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKYÜZ

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi