MÜDÜR
  Dr. Öğr. Üyesi Ş. Şenol PARUĞ
    MÜDÜR YRD.
    Dr. Öğr. Üyesi Osman Sabri KESBİÇ

 

 

YÖNETİM KURULU

              BAŞKAN  
    Dr. Öğr. Üyesi Ş. Şenol PARUĞ  
     
      ÜYE (BAŞKAN V.)  
    ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Osman Sabri KESBİÇ                        ÜYE
                Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ               Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR
                  ÜYE  
  Öğr. Görevlisi Murat YİĞİT  

 

 

DANIŞMA KURULU

ÜYE
 Ateş EVİRGEN    
     
ÜYE
 Doç. Dr. Ekrem MUTLU    
ÜYE
 Prof. Dr. Mahmut ELP    
ÜYE
 Murat KAPTAN