MÜDÜR
  Doç. Dr. Soner BİLEN
    MÜDÜR YRD.
    Arş. Gör. Dr. Ali Eslem KADAK

 

     YÖNETİM KURULU

              BAŞKAN  
     Doç. Dr. Soner BİLEN  
     
      ÜYE (BAŞKAN V.)  
    ÜYE Arş. Gör. Dr. Ali Eslem KADAK                         ÜYE
                 Prof. Dr. Mahmut ELP                 Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ
                  ÜYE  
  Dr. Öğr. Üyesi Ekrem MUTLU