Müdür:

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZDİREK

Merkez Yönetim Kurulu:

1.Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZDİREK

Danışma Kurulu:

Şeyh Şaban-ı Veli Değ. Eğ. Uygu.ve Araş.Merkezi