Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu’nun manevi mimarlarındandır. Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Mevlana Celaleddin Rumi ile birlikte Anadolunun dört büyük kutbundan biri kabul edilmiştir. Anadolu’yu besleyen irfan pınarlarından Halvetî tarikatının büyük üstadlarındandır. Kendisinden sonra Şa’baniye kolu teşekkül etmiş olup başta İstanbul olmak üzere, Balkanlar, Mısır, Afrika, Suriye, Irak gibi geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren gönül erleri yetiştirmiştir.

Merkezimiz başta Şeyh Şaban-ı Veli olmak üzere Kastamonu’nun ilim ve irfan coğrafyasını besleyen “değer”lerimizi hayatlarını, eserlerini, etkilerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla kurulmuştur.

Şeyh Şaban-ı Veli Değ. Eğ. Uygu.ve Araş.Merkezi