Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliği 12 Temmuz 2018 tarih ve 30476 sayılı yazısıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Misyon

Muhammed İhsan Oğuz'un Türk kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri yorumsuz olarak yayımlamak, bu bilgileri yetkili bilim adamlarının, araştırmacıların ve insanlığın değerlendirmesine sunmak, amaç ve faaliyetlerimiz doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan ilim adamlar ile iletişim kurmak, bu ilim adamlar ile fikir ve proje işbirliğinde bulunmak.

Vizyon

Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi, çağdaş ve bilimsel araştırmalar ışığında geliştirerek Muhammed İhsan Oğuz’un ve onun yazma eserlerini ortaya çıkaran, yurt içinde ve dışında araştırmalar yapan, bu alanda araştırmalar yapılmasını destekleyerek fikir ve projeler üretilmesini sağlayan, yurt içi ve yurt dışında Muhammed İhsan Oğuz hakkında önemli çalışmalar yapan bir kurum hâline getirmek.

Muhammed ihsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi