Kastamonu Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi  (KÜMMER) 22 Nisan 2013 tarihinde kurumsallaştırılmıştır. Mikolojinin değişik alanlarında araştırmalar yapmak, konuyla ilgili projeler hazırlamak, uygulamalar yapmak, disiplinler arası çalışmalar ile gen kaynaklarının korunması için çalışmalar yapmak esas amacıdır. Bununla beraber ülkemizde mantarcılığın ilerlemesine katkıda bulunmak için eğitim vermek, üreticilere yetiştiricilik konularında seminerler düzenlemek, mantarcılığa ilgi duyan kişilere kurslar açmak, başta yöre halkı olmak üzere herkesi özellikle mantar zehirlenmeleri konusunda bilinçlendirmektir. Ayrıca, orman ağaçlarında hastalıklara sebep olan mikro-mantarların doğada ve laboratuvarda araştırılıp bunlarla ilgili kültür bankası oluşturulması amaçlanmaktadır.