MÜDÜR

Doç. Ruhi KONAK

 

MÜDÜR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKARSU

Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN

 

YÖNETİM KURULU

Doç. Ruhi KONAK (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKARSU

Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Işılay KONAK

Arş. Gör. Alkan BAYRAKTAR

 

Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi