MÜDÜR

Doç. Ruhi KONAK

 

MÜDÜR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU

Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN

 

YÖNETİM KURULU

Doç. Ruhi KONAK (Başkan)

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU

Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Işılay KONAK

Arş. Gör. Alkan BAYRAKTAR

 

Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi