Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygun görülerek, yönetmeliği 05 Mayıs 2014 tarih ve 28991 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak kurulmuştur.

MİSYON: Kültür ve sanat alanlarına ilişkin araştırma, geliştirme ve tasarım projelerinin çağdaş düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşmasına imkanlar hazırlamak, merkezin temel misyonudur.

VİZYON: Geleneksel ve çağdaş sanatların kuramsal ve uygulamaya ilişkin alanlarında aktif her düzeyde araştırmacılar, sanatçılar, tasarımcılar ve öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, çalıştaylar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, festivaller, bienaller, sergiler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklerde, çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak temel vizyonudur.

 

Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi