sempozyum

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

 

Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR

Müdür Yardımcısı: Arş. Gör. Yusuf KOÇAK

Üye: Doç. Dr. Burhan BALTACI

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZDİREK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KİSBET

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DANIŞMA KURULU

 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU (29 Mayıs Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI (Kastamonu Üniversitesi)

Mehmet İhsan OĞUZ (İş Adamı)

Feyyaz PATTABANOĞLU (İş Adamı)

Mustafa PEKER (Ziraat Katılım Bankası Şube Müdürü)

Abdullah KOÇDOĞAN (Diyanet Eğitim Merkezi)

İslâm Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi